Inwestycje

Przetarg na budowę mostu w miejscowości Stara Bircza

stara bircza most budowa przetarg
fot. GDDKiA

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę mostu przez potok Rudawka w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Stara Bircza. Termin składania ofert: 30 lipca br.

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Rudawka w miejscowości Stara Bircza wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego.

Zamówienie obejmuje m.in:

– rozbiórkę istniejącej i budowę nowej napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

– budowę mostu tymczasowego wraz z dojazdami,

– przebudowę kolidującej napowietrznej linii elektroenergetycznej,

– rozbiórkę istniejącego mostu,

– budowę nowego mostu,

– budowę kanału technologicznego,

– rozbudowę drogi krajowej nr 28 na dojazdach do mostu.

Budowa mostu w Starej Birczy – cel inwestycji

Realizacja inwestycji wynika z bardzo złego stanu technicznego istniejącego mostu drogowego, a w szczególności przyczółków. Występują nieszczelności dylatacji, przecieki, osady i wykwity na przyczółkach. Ponadto stwierdzono korozję i ubytki materiału urządzeń odwadniających. Istniejący obiekt w stanie obecnym nie spełnia wymogów w zakresie nośności, a szerokości użytkowe są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Brak realizacji inwestycji oznaczałby dalszą degradację obiektu. Podstawowym celem inwestycji jest więc uniknięcie konieczności wprowadzenia ograniczenia nośności mostu oraz długich i uciążliwych objazdów o dł. ok. 40 km, aż do całkowitego zamknięcia mostu.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, stosowane będzie kryterium ceny (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe (40%) – termin realizacji umowy (20%) i przedłużenie okresu gwarancji jakości (20%).

Najważniejsze terminy

Termin realizacji zamówienia to 13 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

– budowa objazdu tymczasowego, rozbiórka istniejącego mostu i wykonanie korpusu podpór umożliwiające ułożenie belek – do 2,5 miesiąca od daty podpisania umowy,

– budowa mostu stałego, rozbudowa drogi krajowej oraz roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – do 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top