Inwestycje

Przetarg na odcinki S19: Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla 

s19 przetarg via carpatia miejsce piastowe iskrzynia dukla babica

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej skierowano ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19: Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla.

Ogłoszenie ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat zakresu zamówienia, a także warunków i kryteriów udziału w przetargu.

Ogłoszenie o przetargu dotyczy zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Dukla z podziałem na dwie części:

– zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) o długości 10,3 km,

– zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) o długości 10,1 km.

S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe

Odcinek będzie miał długość 10,3 km, przekrój dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Powstaną dwa węzły drogowe (Iskrzynia i Miejsce Piastowe), Obwód Utrzymania Drogowego (OUD) Miejsce Piastowe, obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, przejście nad drogą S19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt, przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt), urządzenia BRD oraz urządzenia ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

Wizualizację tego odcinka S19 można zobaczyć na filmie klikając TUTAJ.

S19 Miejsce Piastowe – Dukla 

Odcinek będzie miał długość 10,09 km, przekrój dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Powstanie węzeł drogowy Dukla, Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Równe kat. I (po obu stronach drogi), obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (trzy estakady, pięć wiaduktów, sześć mostów, przejście górne dla dużych zwierząt, dwa przejścia dolne dla średnich zwierząt, przejście dolne dla małych zwierząt, dwa przepusty). Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

Wizualizację tego odcinka S19 można zobaczyć na filmie klikając TUTAJ.

W związku z tym, że południowe odcinki drogi ekspresowej S19 będą przebiegać przez teren różnorodny i skomplikowany pod względem geologicznym, na etapie opracowania Koncepcji programowej (KP) wykonuje się liczne rozpoznania geologiczne podłoża. W tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie przeprowadzenie badań jest dużym wyzwaniem. Dla odcinków Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla, w zakresie rozpoznania geologicznego podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy), a na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny warunków geologiczno-inżynierskich pod kątem stopnia jej skomplikowania (złożoności). Dla zobrazowania przeprowadzonego rozpoznania podłoża warto podać, że tylko na odcinku Iskrzynia – Miejsce Piastowe wykonano 1261 wierceń (o łącznej długości wierceń: 9432,4 m i głębokość wierceń: 2,3 – 25,0 m).

S19 w kierunku granicy polsko-słowackiej w Barwinku

Aktualnie, na pozostałych odcinkach na południe od Rzeszowa (74 km od węzła Babica do granicy państwa w Barwinku), wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe. Zakończenie opracowywania dokumentacji KP i ich odbiór planowane jest do połowy 2021 r.

S19 Babica – Barwinek (długość 74,84 km)

  • Babica – Jawornik i Jawornik – Domaradz, długość ok. 23,5 km, obecny etap: opracowanie Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym,
  • Domaradz – Iskrzynia, długość ok. 12,1 km, obecny etap: opracowanie Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym
  • Iskrzynia – Miejsce Piastowe, długość ok. 10,3 km, obecny etap: przetarg P&B,
  • Miejsce Piastowe – Dukla, długość ok. 10,4 km, obecny etap: przetarg P&B,
  • Dukla – Barwinek, długość 18,3 km, obecny etap: opracowanie Koncepcji programowej (KP) wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Stan jej realizacji przedstawia się następująco:

30,2 km – oddane do ruchu (od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe),

64,4 km – w realizacji (w budowie oraz projektuj i buduj),

74,8 km – w przygotowaniu (realizacja koncepcji programowej).

s19 przetarg via carpatia miejsce piastowe iskrzynia dukla babica

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top