Inwestycje

Przetarg na S19 Miejsce Piastowe – Dukla. Pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP

s19 miejsce piastowe dukla przetarg budowa
fot. GDDKiA

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola uprzednia przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, GDDKiA będzie mogła podpisać umowę.

Przetarg

Spośród dziewięciu ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na projekt i budowę tego odcinka S19, 9 czerwca 2021 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Strabag, która zaoferowała zrealizowanie zadania za kwotę 478 907 636,94 zł.

Zakres prac

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa 10,1 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. W ramach prac powstanie węzeł drogowy Dukla, para Miejsc Obsługi Podróżnych Równe (MOP kat. I), a także obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (trzy estakady, pięć wiaduktów, sześć mostów, przejście górne dla dużych zwierząt, dwa przejścia dolne dla średnich zwierząt, przejście dolne dla małych zwierząt, dwa przepusty).

Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

Wizualizację tego odcinka S19 można zobaczyć na filmie, klikając TUTAJ .

Najważniejsze terminy

Wykonawca na projekt i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie miał 36 miesięcy (do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych). Wymaganiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy (tzw. kamień milowy nr 1). Ponadto w terminie 23 miesięcy wymagane jest wykonanie robót i materiałów o wartości niemniejszej niż 15 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej (tzw. kamień milowy nr 2). Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 r.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top