News

Przyjęto kryteria wyboru projektów programu FEP na lata 2021-2027

fep podkarpackie fundusze europejskie środki
Foto Mateusz Romankiewicz

Podkarpacie/Środki unijne FEP. Przyjęto kryteria wyboru projektów dla priorytetów i działań programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

Kryteria wybrali członkowie Komitetu Monitorującego, w którego skład wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, samorządowcy, a także przedstawiciele strony rządowej, instytucji i organizacji pozarządowych. Pierwsze posiedzenie Komitetu poprowadził marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący komitetu.

Głównym punktem posiedzenia Komitetu Monitorującego było przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla priorytetów i działań programu zarówno w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak również w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Komitet Monitorujący programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 został powołany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 12 stycznia 2023 roku, w oparciu o zasadę zrównoważonego udziału różnych stron i grup partnerów oraz zasadę partnerstwa.

W jego pracach będzie uczestniczyć aż 38 przedstawicieli partnerów, w tym 11 przedstawicieli podmiotów reprezentujących zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Jest to wzrost o ponad 100% w porównaniu do komitetu monitorującego w perspektywie 2014-2020, gdzie jest 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 liczy 129 osób, a w jego skład wchodzą:

– członkowie komitetu i ich zastępcy reprezentujący:

– instytucje realizujące FEP (11 osób),

– stronę rządową (6 osób),

– partnerów (38 osób), w tym:

– władze regionalne, lokalne, miejskie oraz inne instytucje publiczne (12 osób),

– partnerzy społeczni i gospodarczy (15 osób),

– podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie (11 osób)

– obserwatorzy bez prawa do głosowania (19 osób)

W pracach Komitetu uczestniczy także Komisja Europejska pełniąc rolę monitorującą i doradczą.

Za proces naboru organizacji pozarządowych do Komitetu odpowiedzialna była Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Nabór obejmował aż 11 organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top