Poradnik

Public Relations (PR) – czym jest i do czego służy?

public relations pr

Public Relations potocznie nazywany także PR-em, to całokształt działań, których kluczowym celem jest kształtowanie relacji z otoczeniem (bliższym i dalszym), jak również budowanie wizerunku i świadomości marki, osoby, produktu czy usługi. PR uznawany jest nierzadko za jedną z gałęzi marketingu. Czym zatem jest i do czego służy?

Public relations – jakie są jego główne założenia?

Ciężko przyjąć jedną, właściwą definicję Public Relations, ponieważ jej zdefiniowanie niesie ze sobą pewną trudność. Robert L. Heilbroner – amerykański ekonomista, stwierdził kiedyś, że branża PR to „wspólnota 100 000 złączonych wspólną profesją, których wspólnym nieszczęściem jest to, iż żaden spośród nich nie jest w stanie określić co to za profesja”. Obecnie na całym świecie funkcjonuje już ponad 2 tys. sformułowań, wyrażających specyfikę tej dziedziny. Najogólniej PR określić można jako przemyślanie prowadzone działania i ciągłe starania, których celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, usługi, produktu czy osoby.

Public relations – nieznane oblicze. Czym PR różni się od marketingu?

Public relations często uznawany jest za jedną z gałęzi marketingu. Celem działań jest planowane, celowe i świadome tworzenie długotrwałych, pozytywnych relacji twojej firmy z otoczeniem i oddziaływaniem na nie. Mówiąc o otoczeniu mamy na myśli różnych interesariuszy: klientów, pracowników, dostawców, inwestorów czy nawet społeczności lokalne. Marketing natomiast bardziej niż na wizerunek nastawiony jest na sprzedaż. Co za tym idzie, dużo mocniej osadzony jest w sferze ekonomii. W momencie, kiedy strategiczne działania public relations koncentrują się na wspomnianym już wcześniej wizerunku i relacjach wpływając na opinię innych, marketing bardzo mocno skupia się na oczekiwaniach, jakie rynek i otoczenie stawiają przed firmą. Wspiera i stymuluje sprzedaż, skupiając się na tworzeniu produktów czy usług, spełniających wymagania klientów.

PR

Narzędzia najczęściej wykorzystywane w PR

Wachlarz narzędzi Public relations jest bardzo szeroki. Wśród najbardziej popularnych wymienić można m.in. informacje prasowe, content marketing, social media, event marketing, media relations, czy konferencje prasowe. Dobierając poszczególne narzędzia, warto zwrócić uwagę na rodzaj PR-u – zewnętrzny i wewnętrzny, co pozwoli nam z precyzją i dokładnością dostosować strategię komunikacji podmiotu z jego otoczeniem i odpowiadającymi mu grupami odbiorców.

Mówiąc o narzędziach wykorzystywanych w komunikacji marek na zewnątrz, oprócz wspomnianych wcześniej narzędzi nie sposób zapomnieć o bardzo popularnym obecnie influencer marketingu, który polega na wykorzystaniu w komunikacji liderów opinii, którzy mówią „naszym głosem”. Bardzo popularne są teraz także działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które pokazują markę jako społecznie odpowiedzialną – zwracająca uwagę na kwestie społeczne i środowiskowe.

W komunikacji wewnętrznej warto zwrócić uwagę na newslettery, broszury, ulotki, intranet, spotkania informacyjne czy tradycyjne maile i plakaty. Nawet te z pozoru proste działania budują relację pomiędzy organizacją a pracownikami.

PR a sytuacje kryzysowe

PR odkrywa kluczową rolę nie tylko w kreowaniu wizerunków marek, ale i w tzw. sytuacjach kryzysowych. Nie bez powodu mówi się, że PR-owcy to „ludzie od zadań specjalnych”. To, jak firma kontaktuje się ze swoim otoczeniem zewnętrznym w dobie kryzysu, ma kluczowe znaczenie dla jej wizerunku czy wyników biznesowych, a niekiedy nawet od dalszego „być albo nie być”. W dobie tzw. czarnego PR-u na pomoc przychodzą nie tylko wewnętrzne zespoły PR, ale także agencje PR, zatrudniające specjalistów w konkretnych dziedzinach, nierzadko wchodzących w skład sztabów strategicznych i kryzysowych.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top