News

Radni udzielili absolutorium zarządowi województwa podkarpackiego z wykonania ubiegłorocznego budżetu

władysław ortyl marszałek podkarpacie absolutorium budżet radni sejmik leniart
fot. umwp.podkarpackie.pl

W trakcie poniedziałkowej sesji sejmiku województwa podkarpackiego radni udzielili absolutorium zarządowi województwa z wykonanie ubiegłorocznego budżetu. 25 radnych było za, nikt nie był przeciw, czworo radnych wstrzymało się od głosu.

Poniedziałkowa sesja była przeprowadzona online. Głosowanie nad absolutorium poprzedziło m.in. wystąpienie wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, która przedstawiła najnowsze informacje na temat sytuacji w regionie związanej z ostatnimi ulewami.

W trakcie sesji zaprezentowany został również raport o stanie województwa za 2019 rok. Marszałek województwa Władysław Ortyl przedstawiając dokument podkreślił m.in., że raport prezentuje, jak realizacja programów i strategii oraz uchwał sejmiku województwa wpłynęła na rozwój regionu. „Pokazuje, jak te wszystkie elementy przekładają się na korzystne wskaźniki i funkcjonowanie regionu” – dodał.

Ortyl podkreślił, że z raportu wynika, iż samorząd tworzy warunki dla rozwoju „konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki”.

„Rozwijana jest działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji, Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego realizowane są programy start-upowe, tworzony jest Inkubator Biznesowy Europejskiej Agencji Kosmicznej” – wymienił marszałek.

W ocenie Ortyla, w regionie poprawiają się również warunki rozwoju społeczno-gospodarczego, województwo jest też lepiej skomunikowane. „Cały czas inwestujemy w system ochrony zdrowia, sprawnie kontraktujemy środki unijne” – przekonywał Ortyl.

W debacie nad raportem opozycyjni radni zwracali uwagę na jego zbytnią obszerność. Zarzucali również zarządowi, że nie wszystkie powiatu są dobrze skomunikowane ze stolicą regionu.

Po debacie nad raportem odbyło się głosowanie nad wotum zaufanie dla zarządu województwa. Za udzieleniem wotum zagłosowało 25 radnych, 5 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Kolejnym punktem sesji było udzielenie absolutorium zarządowi województwa za ubiegły rok.

Marszałek przedstawiając wykonanie budżetu mówił m.in., że dochody budżetu województwa podkarpackiego za 2019 rok wyniosły ponad 1,1 mld zł. Z kolei wydatki budżetu województwa wyniosły 1,05 mld zł, co stanowi 87,4 proc. planowanych wydatków

„Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie ponad 600 mln zł, co stanowi 56,8 proc. wydatków ogółem. Z kolei wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne to kwota 456,5 mln zł, czyli 43,2 proc. wydatków ogółem” – mówił marszałek.

Najwyższa kwota – 534,5 mln zł, czyli 50,6 proc. wykonanych wydatków dotyczyła transportu i łączności. Są to pieniądze na drogi wojewódzkie, kolej, dopłaty do ulgowych biletów autobusowych.

Po krótkiej debacie za udzieleniem za absolutorium zarządowi głosowało 25 radnych, nikt nie był przeciw, czworo radnych się wstrzymało od głosu.

Podczas sesji radni podjęli także uchwałę o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie regionu. Na ten cel z budżetu województwa radni przyznali 4,1 mln zł.

W podkarpackim 33-osobowym sejmiku klub radnych PiS liczy 25 radnych, klub Koalicji Obywatelskiej ma 5 radnych, natomiast klub radnych PSL liczy 3 radnych. (PAP)

 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top