Inwestycje

Raport: Budowa drogi S19 na Podkarpaciu [Galeria]

s19 via carpatia podkarpacie budowa
fot. GDDKiA

Trwa budowa drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Jak co tydzień zapraszamy na fotorelację z placu budowy oraz informacje o postępie prac.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.), prowadzi prace przygotowawcze jak wycinka drzew i karczowanie pni. Trwa odhumusowanie, wykonywanie nasypu i wykopu w pasie drogowym S19. Przeprowadzono również prace przygotowawcze podłoża pod nasyp drogowy trasy głównej. Wykonywane są kolumny DSM na podporze A wiaduktu 06WD nad drogą ekspresową S19 w km 4+956 w m. Katy. Trwa przebudowa kolizji branżowych.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) prowadzi prace przygotowawcze, w tym m.in. karczowanie pni i porządkowanie terenu po wycince drzew. Realizowane są również prace nad odhumusowaniem i wykonaniem nasypów w pasie drogowym. Trwają prace betoniarskie i zbrojarskie na przyczółkach oraz montaż rusztowania ustroju nośnego na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19. Na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe w rejonie m. Zapacz, jak i na pozostałych obiektach mostowych, kontynuowane są prace zbrojarskie i betoniarskie.  Wykonywano przebudowy kolizji branżowych.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ) prowadzi prace związane z odhumusowaniem w pasie drogowym S19 oraz prace budowlane przy nasypach i wykopach drogowych. Kontynuuje także prace zbrojarskie oraz betonowanie:

  • wiaduktu WD14 nad S19 w ciągu DK19 w węźle Nisko,
  • wiaduktu WS12 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą gminną DG102704R
  • wiaduktu WS11 w ciągu S19 nad drogą leśną oraz linią kolejową normalnotorową LK68 Lublin – Przeworsk.

Trwa montaż przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ramach robót drogowych kontynuuje prace na trasie głównej S19 w zakresie odhumusowania, wymiany gruntu oraz wykonywania nasypów i wykopów. Wykonał także odcinek próbny warstwy C5/6 tj. z podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Realizuje również prace na drodze technologicznej z zakresu wykopów.

Z branży mostowej, na przejściu dla zwierząt małych (PZM) kontynuowane są prace na dwóch obiektach. Na pierwszym przejściu o nr 9PZM w km 421+573,37 trwa montaż zbrojenia oraz betonowanie z betonu konstrukcyjnego ustroju nośnego dla płyty zespalającej i monolitycznego fragmentu części przelotowej. Natomiast na drugim o nr 15PZM w km 429+953,10 realizowane są prace przy wylotach w zakresie wykonania podbudowy pod fundament z betonu konstrukcyjnego a także montażu zbrojenia ustroju nośnego.

Na przejściach dla zwierząt średnich dołem (PZŚd), prowadzone są prace przy budowie obiektu nr 20PZŚd w km 424+657,90 (przy korpusie podpory nr 1 montaż zbrojenia oraz betonowanie z betonu konstrukcyjnego, przy skrzydle podpory 1 montaż zbrojenia betonowanie z betonu konstrukcyjnego). Analogiczny zakres prac wykonywany jest na obiekcie nr 22A PZŚd w km 426+051,80 dla podpory P2.

Na przejściu dla zwierząt dużych górą (PZDg) o nr 19PZDg w km 424+011,65 w ciągu trasy głównej S19, trwa montaż zbrojenia ławy fundamentowej podpory o nr P2.

Na wiadukcie drogowym nr 18WD w km 423+726,00 realizowane jest betonowanie na podporze P3, natomiast na wiadukcie drogowym w km 425+564,45 o nr 21WD, kontynuowane są prace przy podporach (dla podpory P2 prace ziemne, następnie podbudowa z betonu konstrukcyjnego, dla podpory P1 montaż zbrojenia dla ław fundamentowych, dla podpory P3 ława fundamentowa z betonu konstrukcyjnego).

Wykonawca realizuje także budowę i przebudowę dla branż. Kontynuuje przebudowę kolizji elektroenergetycznych a dla sieci telekomunikacyjnej budowę rurociągu kablowego oraz przebudowę linii napowietrznych. Trwa układanie wodociągu, montażu rury kanałowej Ø500 PP oraz wpustów ściekowych Ø500 z prefabrykowanych elementów betonowych. Rozpoczęła się przebudowa rowu melioracyjnego. Kontynuowana jest regulacja cieku Stary Kanał.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.), kontynuuje wykonywanie nasypów oraz wykopów drogowych a także prace przy wymianie gruntów słabonośnych i wykonaniu kolumn piaskowo – żwirowych.

W zakresie branży mostowej kontynuowany jest montaż zbrojenia ław fundamentowych oraz ich betonowanie dla przejścia dla zwierząt małych 17PZM zlokalizowanego w 431+965 km budowanej trasy za węzłem Podgórze.  Rozpoczął się również montaż deskowania filarów oraz ich betonowanie na przejściach dla zwierząt małych (17 PZM i 17.1PZM). Trwa wykonanie izolacji ław fundamentowych przejść dla zwierząt małych (17.1PZM oraz 17.2PZM zlokalizowanych odpowiednio w 431+936 i 431+935 km budowanej trasy). Wykonawca prowadzi również prace przy skuwaniu głowic pali fundamentowych oraz rozpoczął zbrojenie podpór mostu drogowego 30.1MD zlokalizowanego w 434+351 km trasy w gminie Jeżowe. Trwa przebudowa kolizji branżowych i układanie sieci.

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Oczekujemy na wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID).

źródło: GDDKiA

1 komentarz

1 komentarz

  1. Sprawny

    8 czerwca 2020 at 14:05

    w świętokrzyskim budowali odcinek S7 i wykonali w terminie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top