News

„Razem bezpieczniej” na Podkarpaciu. Jakie projekty otrzymają dofinansowanie?

razem bezpieczniej nabór wynik 2022
fot. PUW w Rzeszowie

Ponad 1 mln zł na dofinansowanie 11 projektów otrzyma województwo podkarpackie w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

O szczegółach poinformowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas konferencji prasowej.

„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” jest największym przedsięwzięciem profilaktycznym w naszym kraju w obszarze bezpieczeństwa. Jego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych. Projekty mają charakter interdyscyplinarny i opierają się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi. Na realizacje przedsięwzięcia w roku bieżącym zabezpieczono w budżecie państwa kwotę 12 mln zł w skali kraju.

W ramach tegorocznego naboru do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęło 60 wniosków, w tym 52 projekty w związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz 8 projektów dotyczących podniesienia świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Wyniki naboru programu „Razem bezpieczniej”:

W ramach celu szczegółowego nr 1: „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa” – 10 projektów:

 • Gmina Czarna (pow. łańcucki) – „Zwiększenie bezpieczeństwa w gminie Czarna poprzez budowę monitoringu i oświetlenia w obrębie Zespołu Szkół w Krzemienicy”;
 • Gmina Lesko – „Wykonanie monitoringu miejskiego w Lesku w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów”;
 • Gmina Iwierzyce – „Monitoring w trosce o bezpieczeństwo”;
 • Gmina Miejska Jarosław – „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia”.
 • Gmina Jedlicze – „Bezpieczne przejścia dla pieszych w mieście Jedlicze”;
 • Gmina Grodzisko Dolne – „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez budowę przejścia dla pieszych przy szkole w Grodzisku Górnym”;
 • Gmina Hyżne – „Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Hyżne wraz z systemem monitoringu”.
 • Powiat Rzeszowski – „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Chmielnik”;
 • Powiat Dębicki – „Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1294R ul. 1 Maja w Dębicy oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1293R Chotowa-Borowa i nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna w miejscowości Głowaczowa”;
 • Powiat Krośnieński – „Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Powiatu Krośnieńskiego”;

W ramach celu szczegółowy nr 2 „Podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania” – 1 projekt:

 • Powiat Niżański – „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap IV”.

źródło: PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top