Inwestycje

Remont mostu przez rz. Jelonek w Stalowej Woli. Oferta firmy STALMOST najkorzystniejsza

stalmost rzeka jelonek stalowa wola most remont przetarg

Oferta firmy STALMOST Sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Jelonek w Stalowej Woli w ciągu DK77.

Firma zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 778 590,00 zł brutto. Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłynie odwołanie, możliwe będzie podpisanie umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty TUTAJ 

Zamówienie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych polegających m.in. na zabezpieczeniu dźwigarów i strefy podparcia mostu przez rz. Jelonek w Stalowej Woli (DK77). Zadanie realizowane w systemie projektuj–buduj polegało będzie m.in. na:

– opracowaniu koncepcji wraz z projektem wykonawczym remontu mostu w tym szczególnie zabezpieczania dźwigarów i stref podparcia;

– opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót remontowych przy uwzględnieniu etapowania robót w tym konieczność ich prowadzenia pod ruchem z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego na obiekcie;

– opracowaniu koncepcji technicznej i projektu wykonawczego (przekroje poprzeczne i podłużne) zawierające zakres wszystkich prac zabezpieczających na obiekcie;

– robotach przygotowawczych, naprawie i zabezpieczeniu dźwigarów wraz ze strefami podparcia;

– wymianie balustrad mostowych wraz z wykonaniem nadbetonów gzymsów w celu dostosowania wysokości balustrad do wymogów wynikających z rozporządzenia;

– odtworzeniu nawierzchni żywicznych na obiekcie wraz z korektą wysokościową istniejącego chodnika na dojściach do obiektu;

– zabezpieczeniu urządzeń obcych na obiekcie na czas prowadzenia prac naprawczych i zabezpieczających.

Zakończenie robót zaplanowane jest w listopadzie tego roku.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top