Inwestycje

Remont mostu w Głuchowie. Otwarcie ofert w przetargu

głuchów most remont przetarg
fot. GDDKiA

Trzy oferty zostały złożone w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Sawa w miejscowości Głuchów w ciągu DK94. Teraz rozpoczyna się ich szczegółowe sprawdzanie.

Złożone oferty 

Najniższą ofertę na kwotę 832 710,00 zł złożyła firma PIMIN. Na realizację tego zadania przewidzieliśmy 980 000,00 zł.

Pozostałe oferty:

– Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „FACHMAN” – 921 270,00 zł

– Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST – 996 300,00 zł

Informacja z otwarcia ofert

Jak będą oceniane oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będzie kryterium ceny (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe (40%) – termin realizacji kontraktu (20%) i przedłużenie okresu gwarancji jakości (20%).

Zakres inwestycji

Zamówienie realizowane w systemie projektuj–buduj obejmuje m.in:

  • opracowanie koncepcji wraz z  projektem wykonawczym remontu mostu w tym szczególnie zabezpieczania dźwigarów i stref podparcia;
  • opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót remontowych przy uwzględnieniu etapowania robót w tym konieczność ich prowadzenia pod ruchem z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego na obiekcie;
  • opracowanie koncepcji technicznej i projektu wykonawczego (przekroje poprzeczne i podłużne) zawierające zakres wszystkich prac zabezpieczających na obiekcie;
  • roboty przygotowawcze, naprawa i zabezpieczenie dźwigarów oraz przyczółków;
  • wymianę kostki brukowej krawężników i obrzeży na dojściach do obiektu wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem skorodowanych balustrad;
  • naprawę uszkodzonych kap chodnikowych, odtworzenie nawierzchni żywicznych na obiekcie;
  • zabezpieczenie urządzeń obcych na obiekcie na czas prowadzenia prac naprawczych i zabezpieczających.

Realizację zadania przewidziano na 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Uzasadnienie prac remontowych

Most przez potok Sawa w m. Głuchów jest w złym stanie technicznym. Na obiekcie występują uszkodzenia dźwigarów, przyczółków, nawierzchni jezdni, izolacji, chodników, kap i elementów wyposażenia elementów obiektu tj. barier, gzymsów oraz ubytki betonu. Zasadniczym celem remontu jest więc wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie bieżącej konserwacji. Remont obiektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top