Inwestycje

Rozbudowa DK28 Przemyśl – Medyka

droga przemyśl medyka budowa
fot. GDDKiA

Postępują prace na 7-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 28 od Przemyśla do Medyki.

Wykonawca (Eurovia S.A.) prowadzi prace w śladzie istniejącej drogi. Z uwagi na specyfikę robót, inwestycja podzielona została na odcinki realizacyjne.

Aktualnie roboty prowadzone są po prawej stronie drogi. Trwa usuwanie warstwy humusu, wykonywanie: wykopów, nasypów, warstwy mrozoochronnej, podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego 0/31,5. Ponadto prowadzone są prace związane z budową przepustów i kanału technologicznego oraz przebudową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zakres robót

Objęty przebudową odcinek DK28 ma początek na granicy miasta Przemyśla, a koniec w miejscowości Medyka (przed przejściem granicznym).

Inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 28 do dwóch pasów w każdym kierunku (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m). Jezdnia prawa dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km na dojeździe do granicy będzie miała rozszerzenie do czterech pasów, a następnie do pięciu pasów ruchu w kierunku Ukrainy.

Na odcinku objętym rozbudową, nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś, skrzyżowania zostaną rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, wybudowane zostaną zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów,

W ramach zadania będzie zrealizowana także m.in.

– korekta trasy i niwelety drogi z wprowadzeniem normatywnych łuków,

– renowacja systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),

– budowa i przebudowę oświetlenia drogi,

– budowa kanału technologicznego,

– budowa urządzeń ochrony środowiska,

– wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– budowa, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,

– inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Celem inwestycji jest: poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, podniesienie nośności drogi do przeniesienia nacisku 11,5 T/oś, zwiększenie przepustowości z uwzględnieniem ruchu prognozowanego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Wykonawcą prac jest firma Eurovia Polska S.A. Wartość umowy to ponad 99 mln zł.

Kalendarium:

18 listopada 2011 r. – decyzja środowiskowa

21 grudnia 2011 r. – ostateczność decyzji środowiskowej

18 lipca 2018 r. – uzyskanie decyzji ZRID

30 sierpnia 2018 r. – ostateczność decyzji ZRID

9 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie przetargu na realizację

18 czerwca 2020 r. – podpisanie umowy

lipiec 2022 r. – planowane zakończenie inwestycji

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top