Inwestycje

Rozbudowa drogi krajowej Lesko – Glinne

droga lesko glinne rozbudowa przebudowa kiedy koniec objazd
fot. GDDKiA

Rozbudowa drogi krajowej nr 84  Lesko – Glinne realizowana jest w systemie projektuj – buduj.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm z liderem Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. oraz partnerem Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sanoku. Wartość umowy to ponad 13 mln zł.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 84 do 115 kN/oś wydzielenie na jezdni pasów ruchu o szerokości 3,50 m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokości 0,50 m oraz odtworzenie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m,
 • korektę przebiegu sytuacyjnego drogi krajowej w miejscu budowy lewoskrętu do pomnika przyrody „Kamień Leski” w km 18+035,
 • przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi w rejonie inwestycji,
 • budowę infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, oraz przebudowę istniejących,
 • przebudowę istniejących zatok autobusowych,
 • budowę barier energochłonnych oraz balustrad,
 • budowę oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych i innych miejscach wynikających z przepisów szczegółowych oraz przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego,
 • budowę konstrukcji oporowych,
 • przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji,
 • budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, odwodnienie liniowe i inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych – w razie konieczności, zgodnie z warunkami wydanymi przez Gestorów sieci infrastruktury technicznej,
 • montaż nowego oznakowania pionowego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego,

Wszystkie prace mają zakończyć się do grudnia 2021 roku.

Na przebudowywanym odcinku zmieniona została organizacja ruchu i wprowadzony został ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top