News

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Kto ma się stawić przed komisją?

kwalifikacja wojskowa nabór służba 2023

Dzisiaj rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 21 lipca 2023r. i obejmie wg założeń MON ok. 230 tys. osób.

Do stawienia się przed komisją zostali wezwani mężczyźni urodzeni w 2004 r.; mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którym nie nadano kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Obowiązkowi kwalifikacji podlegają także urodzone w latach 1999-2004 mające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach. Chodzi o kwalifikacje wymagane, by wykonywać zawody medyczne, weterynaryjne, morskie i lotnicze, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów i tłumaczy.

Na kwalifikację powinny się stawić także osoby, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby, obowiązek ten dotyczy osób, które w bieżącym roku kończą 60 lat.

Stawiający się do kwalifikacji otrzymają, zgodnie z nowymi przepisami książeczka wojskowa jest wręczana tym, którzy zdecydują się wstąpić do wojska.

Uchwalona w ubiegłym roku ustawa o obronie ojczyzny powierzyła nadzór nad kwalifikacją ministrowi obrony, wcześniej sprawował ja minister spraw wewnętrznych.

W ubiegłym roku planowano, że kwalifikacja rozpocznie się 3 kwietnia, rozporządzenie z aktualną datą początku kwalifikacji opublikowano w lutym br.

Kwalifikacja wojskowa zastąpiła w 2009 r. pobór, kiedy obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona w związku z przejściem na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Zawieszenie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiennictwa przed komisją lekarską.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top