Inwestycje

Rozpoczęła się przebudowa drogi Solina – Myczków

solina myczków przebudowa remont droga
fot. Michał Hubala

Przebudowa i rozbudowa 6-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 895 pomiędzy Soliną a Myczkowem będzie kosztować 53 miliony złotych. Właśnie wbito symboliczne pierwsze łopaty pod inwestycję.

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 895 na odcinku Solina – Myczków to część większego projektu, który ma znacząco poprawić podróżowanie w okolicach Jeziora Solińskiego. To już druga inwestycja rozpoczynana tam w tym roku. Od wiosny trwają prace budowlane przy przebudowie i rozbudowie DW 894 na odcinku Hoczew-Polańczyk.

Inwestycja na drodze wojewódzkiej 895 na odcinku pomiędzy Soliną a Myczkowem kosztować będzie 53,4 mln złotych. Aż 45,3 mln złotych to wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Realizacja projektu poprawi dostępność transportową południowej części Podkarpacia, szczególnie Bieszczadów. Będzie miała duże znaczenie dla poprawy skomunikowania powiatu leskiego z resztą regionu.

Droga pomiędzy Soliną a Myczkowem dzięki nowej formie skrzyżowań i nowym chodnikom podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Nowa nawierzchnia diametralnie zmieni komfort podróżowania.

Wykonawcą prac jest firma Budimex S.A., a inżynierem kontraktu – Promost Consulting Sp. z o.o. Sk.

Długość rozbudowywanego i przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej to dokładnie 6,13 km, zlokalizowanych w gminie Solina w powiecie leskim. Koniec przebudowywanego odcinka znajduje się na połączeniu z wylotem na rondo przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 894, które tworzone jest w ramach przebudowy drogi Hoczew – Polańczyk.

Przebudowa przebiega przez tereny rolniczo-turystyczne z zabudowaniami skoncentrowanymi przede wszystkim w Solinie. Teren ten znajduje się w obszarze Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Dzięki rozbudowie i przebudowie drogi pomiędzy Soliną a Myczkowem poszerzona zostanie jezdnia do 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m), wykonana zostanie nowa konstrukcji jezdni. Rozbudowane zostaną istniejące skrzyżowania z drogami powiatowymi i drogami gminnymi.

W ramach inwestycji rozbudowany będzie także most na rzece San, powstanie mały most nad potokiem,  przepusty oraz chodniki, a także zatoki autobusowe.

Przy drodze zabezpieczone zostaną osuwiska, skarpy oraz brzegi cieków wodnych. Dzięki inwestycji przebudowane i stworzone na nowo zostanie oświetlenie uliczne. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na jesień 2022 roku.

To kolejna duża inwestycja drogowa w tej części Podkarpacia. W kwietniu wbito łopaty pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew-Czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk. Inwestycja kosztuje 68 milionów złotych i współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Ponad 58 mln złotych pochodzi z Funduszy Europejskich, a 10 milionów złotych z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Przebudowanych zostało blisko 11 km drogi wraz z dwunastoma mostami na potokach górskich.

źródło: podkarpackie.pl

 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top