Inwestycje

Rozpoczyna się budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Wietrzno-Głowienka

kolektor kanalizacja krośnieński holding dukla
fot. UM Krosno

Wietrzno/Głowienka. Rozpoczyna się budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Wietrzno-Głowienka.

Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Bóbrkę i Wrocankę do miejscowości Głowienka, kierującego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, jest wspólną inwestycją Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Gminy Dukla.

Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 13 mln zł (brutto).

Inwestycja realizowana w ramach współpracy Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Gminy Dukla ma na celu prawidłowe zagospodarowanie ścieków komunalnych z aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe oraz uniknięcie budowy oczyszczalni ścieków dla gminy Dukla przed ujęciem wody w Szczepańcowej.

Budowany wspólnie kolektor będzie odprowadzał ścieki sanitarne z miejscowości Cergowa, Nadole, Jasionka, Teodorówka, Równe, Zboiska, Wietrzno i Dukla do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Głowience. Natomiast z Głowienki, poprzez istniejącą kanalizację, ścieki odprowadzane będą do Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały w Krośnie. Dobowo instalacja ta przetwarza ok. 16 000 m sześc. i jest największym tego typu obiektem w okolicy.

Powstający w ramach inwestycji kolektor na długości ok. 7 km wykonany będzie jako rurociąg tłoczny, a na długości ok. 900 m jako rurociąg grawitacyjny. Rurociąg tłoczny wyposażony zostanie w studnie czyszczakowe i czyszczakowo-odpowietrzające, pozwalające na prawidłową pracę i okresowe czyszczenie kolektora. Natomiast odcinek wykonany jako kanał grawitacyjny wyposażony będzie w typowe studnie rewizyjne z betonu oraz z tworzywa sztucznego. Na kolektorze zamontowane zostaną specjalistyczne urządzenia zabezpieczające i pomiarowe.

Aktualnie Gmina Dukla prowadzi na swoim terenie inwestycję związaną z rozbudową kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi połączenie infrastruktury Oczyszczalni Ścieków w Dukli z kanalizacją w Głowience, zarządzaną przez Krośnieński Holding Komunalny i Wodociągi Krośnieńskie.

W ramach tej inwestycji gmina buduje około 8-kilometrowy odcinek rurociągu tłocznego i 3 tłocznie ścieków. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku ub. roku, obecnie są mocno zaawansowane i zbliżają się do etapu końcowego. Prowadzi je Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie.

Wartość inwestycji realizowanej przez gminę Dukla to ponad 5,5 mln zł.

źródło: UM Krosno

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top