News

Rusza nabór wniosków o dotacje na zabytki w 2023 roku

zabytki dotacje 2023 dofinansowanie

Zabytki/Dotacje. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dotacje na zabytki.

Dotacje mają być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2023.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Województwo Podkarpackie w 2023 roku planuje przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego środki finansowe w wysokości 4 400 000 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 31 STYCZNIA 2023 ROKU

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
    Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
    35-010 Rzeszów
    al. Łukasza Cieplińskiego 4

lub

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu. 

źródło: Samorząd Podkarpacia

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top