Inwestycje

Ruszyły odprawy samochodów ciężarowych na przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice

malhowice niżankowice przejście graniczne
fot. PUW w Rzeszowie

Malhowice/Niżankowice/Odprawa. Od dziś kierowcy pojazdów ciężarowych przemieszczający się bez ładunku mogą skorzystać z odpraw w miejscu powstającego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice.

To kolejne rozwiązanie usprawniające przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej.

Szczegóły zostały przedstawione podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział minister szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński, prezes Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy Mustafa-Masi Nayyem, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki, ambasador Ukrainy w RP Wasyl Zwarycz; Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozicki.

Uruchomiona o 7.00 rano odprawa dotyczy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przemieszczających się bez ładunku. Odprawa będzie prowadzona całodobowo na obydwu kierunkach w oparciu o tymczasową infrastrukturę zlokalizowaną zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej.

Możliwość przekraczania granicy w tym miejscu nie obejmuje pustych, nieoczyszczonych cystern, przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Przejście graniczne z Ukrainą Malhowice-Niżankowice

Budowane przejście graniczne przeznaczone jest dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem ruchu pieszego.

Porozumienie międzyrządowe o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice zostało zawarte w drodze wymiany not dyplomatycznych w 2012 r. W latach 2017-2018 opracowana została dokumentacja projektowa budowlana oraz wykonawcza.

Pod koniec 2019 r. Minister Finansów zapewnił o zabezpieczeniu środków na finansowanie zadania. W postępowaniu przetargowym ogłoszonym w grudniu 2020 roku na wykonawcę robót budowlanych wybrano firmę Strabag Sp. z o.o., z którą podpisano umowę 18 sierpnia 2021 roku. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 98 mln zł, a czas jej realizacji miał wynieść 45 miesięcy.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę DPG Malhowice odbyło się 3 września 2021 r. 

W tym samym miesiącu został przekazany plac budowy umożliwiający realizację robót budowlanych. Prace archeologiczne, z uwagi na znaczne poszerzanie stanowisk archeologicznych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spowodowały wzrost wartości umowy do kwoty 100 895 346,51 zł. Przebadanych zostało 378,5 ara, z pierwotnie zakładanych 65 arów. Po zakończeniu prac archeologicznych, generalny wykonawca przystąpił do wykonywania prac budowlanych w pełnym zakresie frontu robót.

28 grudnia 2022 roku, decyzją Ministra Finansów, zwiększony został limit środków budżetowych, umożliwiający korektę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i przyśpieszenie terminu jego realizacji oraz oddania przejścia do użytkowania. Spowodowane to jest sytuacją wojenną na Ukrainie i związaną z tym koniecznością udrożnienia oraz zwiększenia przepustowości istniejących przejść granicznych z Ukrainą.

źródło: PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top