News

Rynek w Jarosławiu w trakcie rewitalizacji. Co z placem św. Michała?

jarosław rynek rewitalizacja plac michała
Wizualizacja

Jarosław. Trwają prace przewidziane w ramach II etapu rewitalizacji płyty Rynku. Dotyczą one przebudowy placu św. Michała.

Zaplanowane działania obejmują zniwelowanie różnic w poziomie płyty, usunięcie krawężników i przewyższeń pomiędzy placem św. Michała oraz już zmodernizowaną częścią Rynku.

Oznacza to, niestety, problem związany z usytuowaniem trzech brzóz zlokalizowanych w tym miejscu, które rosną na terenie wyniesionym na wysokość około 0,7 metra powyżej poziomu wspomnianej ulicy.

Zgodnie z projektem budowlanym, plac św. Michała ma być wyrównany do poziomu ulicy i całej płyty Rynku. Jego centralnym elementem ma być zarys kolegiaty pw. Wszystkich Świętych, którego wyeksponowanie jest istotnym założeniem projektu budowlanego. Uwzględniono także 4 zieleńce. Jednak dwie zewnętrzne brzozy, które zlokalizowane są w obszarze zaprojektowanych zieleńców, mają korzenie wychodzące daleko poza ich obręb, a korzenie trzeciej środkowej brzozy sięgają do miejsca, gdzie zaplanowano nawierzchnię z kostki granitowej z zarysem kolegiaty.

W projekt modernizacji płyty Rynku, uwzględniający korekty zieleni w jego obrębie, który to projekt został uzgodniony z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, nie można ingerować.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w decyzji z dnia 27 września 2022 r. (decyzja nr 263/2022 znak pisma IRN-III.5147.2.2232022.TB) wydał pozwolenie na wycięcie trzech sztuk brzozy brodawkowatej na działce, której dysponentem jest Gmina Miejska Jarosław. W uzasadnieniu decyzji zwrócono uwagę, iż za usunięciem brzóz przemawia ich stan zachowania oraz wiek – mają ok. 70-80 lat i są w okresie zamierania gatunkowego, przez co stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Równocześnie Gmina Miejska została zobligowana do zastępczych nasadzeń na tym terenie, w postaci dziewięciu sztuk drzew o obwodzie nie mniejszym niż 16 cm.

Działka, na której stoją brzozy, jest wpisana do rejestru zabytków w roku 1949 i należy do ścisłego centrum dzielnicy staromiejskiej. Projekt architektoniczno-budowlany uwzględniający korekty zieleni był uzgodniony z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jeszcze w 2009 r. i zakładał on niwelację terenu do niższego poziomu, wykonanie wykopów  wraz z usunięciem wierzchniej warstwy ziemi  do głębokości 0,7 m. Ponadto cały ten teren objęty jest nadzorem archeologicznym, co może skutkować dodatkowymi głębszymi pracami odkrywkowymi w gruncie.

Do nowych nasadzeń przewidziano brzozy Dorenboss o czysto białym pniu i obwodzie minimum 25 cm, co przekłada się na co najmniej 4-5 metrów wysokości w momencie zasadzenia. W projekcie są też  platany podobnej wysokości, które są drzewami bardzo efektownymi. Rodzaj nasadzeń będzie jeszcze ostatecznie akceptowany przez PWKZ.

źródło: UM Jarosław

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top