Inwestycje

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadania gminne i powiatowe: rusza kolejny nabór wniosków

rządowy fundusz rozwoju dróg rfrd podkarpackie wnioski nabór
fot. PUW w Rzeszowie

Rusza kolejny nabór w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na zadania gminne i powiatowe.

Nabór skierowany jest do prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów, którzy mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub remontowych dla dróg posiadających status dróg publicznych kategorii gminnej lub powiatowej, planowanych do realizacji od stycznia 2023 roku.

Jak podkreśliła wojewoda Ewa Leniart, wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie zadania w przedziale od 50% do 80% wartości zadania, w zależności o dochodów własnych danej jednostki samorządu terytorialnego.

O szczegółach naboru mówił Krzysztof Sopel, dyrektor wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Zaznaczył, że dofinansowaniem mogą być objęte: budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych („zadania powiatowe”) oraz budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych („zadania gminne”). Gmina może złożyć 2 wnioski, natomiast powiat oraz miasto na prawach powiatu 3 wnioski.

W ramach jednego wniosku można zgłosić jedną drogę i jeden typ zadania: inwestycyjne (przebudowa, budowa) lub remontowe, przy czym dopuszczalna jest realizacja w ramach zadania inwestycyjnego elementów remontu, jednakże wartość tych elementów nie powinna przekraczać 20% wartości zadania.

Dopuszczalne jest zgłoszenie zadania polegającego na przebudowie lub rozbudowie drogi wewnętrznej, która w wyniku przebudowy lub rozbudowy zostanie zaliczona do odpowiedniej kategorii dróg publicznych.

Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte zadania na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami do wniosku należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Grunwaldzka 15 w Rzeszowie (pok. 356a) w godz. 7.30-15.30 (wtorki w godz. 8.00-16.00) lub przesłać pocztą na adres Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Termin składania wniosków: 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze.

źródło: PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top