News

Rzeszów: Blok gazowo-parowy w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła uruchomiono 20 lat temu

rzeszów pge blok gazowo parowy elektrociepłownia

PGE/Rzeszów/Elektrociepłownia. Mija 20 lat od oddania do użytku bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

Uruchomienie bloku umożliwiło m.in. wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Ograniczyło również zużycie w elektrociepłowni węgla kamiennego.

Jak poinformował w poniedziałek dyrektor PGE Energia Ciepła oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Tadeusz Kępski, przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego sprawiło, że w Rzeszowie energia wytwarzana jest z ekologicznego źródła.

„Blok wyposażony jest w nowoczesne urządzenia spełniające surowe, krajowe oraz lokalne wymogi odnośnie jego wpływu na środowisko naturalne, a jego pracę cechuje także niski poziom hałasu. Ograniczenie technologii wytwarzania ciepła z użyciem węgla kamiennego, pozytywnie wpłynęło również na stan środowiska” – podkreślił.

Budowa bloku rozpoczęła się w kwietniu 2001 r. Natomiast już w grudniu 2002 r., w ramach prób ruchowych, została osiągnięta moc nominalna bloku 100 MWe, natomiast w maju 2003 r. został podpisany protokół przejęcia bloku gazowo-parowego do eksploatacji.

Generalnym realizatorem inwestycji było konsorcjum Lurgi Lentjes z siedzibą w Niemczech oraz Ansaldo Energia z siedzibą we Włoszech.

Kępski podkreślił, że dzięki wyborowi proekologicznej technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, inwestycję dotacjami wsparł m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Osiągalna moc elektryczna bloku wynosi 101 MWe, natomiast cieplna 76,3 MWt. Blok zasilany jest gazem ziemnym systemowym i stanowi podstawowe źródło wytwórcze.

Eksploatacja bloku przyczynia się do znacznej poprawy warunków środowiskowych poprzez ograniczenie spalania węgla kamiennego, co wpływa na znaczne obniżenie emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów do atmosfery.

PGE Energia Ciepła oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej; ok. 65 proc. mieszkańców Rzeszowa korzysta z ciepła dostarczanego przez spółkę.

Aktualnie w rzeszowskiej elektrociepłowni w 80 proc. paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła i energii elektrycznej jest gaz ziemny, a 14 proc. udaje się odzyskać z przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Oddział dysponuje obecnie mocą elektryczną w wysokości 141 MWe oraz mocą cieplną 528 MWt.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top