Inwestycje

Rzeszów: trwa budowa łączników drogowych z S19 i A4

s19 A4 łącznik rzeszów

S19/A4/Łącznik drogowy. Prowadzone przez powiat rzeszowski prace przy budowach łączników drogi ekspresowej S19 i autostrady A4 są na zaawansowanym etapie.

Łączna wartość projektów wynosi prawie 70 milionów złotych, z czego ok. 40 milionów pochodzi ze środków lokalnych samorządów, w tym Powiatu Rzeszowskiego.

Łącznik drogowy z S19

Na 82 procent zaawansowania szacowano końcem grudnia 2022 roku postęp prac przy I etapie budowy łącznika drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Rzeszów-Południe” do drogi krajowej Nr 19. Wykonawcą jest konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. i PBI WMB Sp. z o.o.

W ramach dotychczasowych robót przebudowano istniejący obiekt mostowy na rzece Lubcza. Wykonano palisadę z pali zbrojonych na włączeniu do węzła drogi ekspresowej S19. Zbudowano i przebudowano sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazową, sieć wodociągową, sieć teletechniczną i energetyczną. Zrealizowano cały zakres robót ziemnych, tj. wykopy i nasypy pod budowę i rozbudowę łącznika S19.

Do tej pory wykonano także konstrukcję nawierzchni rond S1, S2 i S3a-S3b do warstwy wiążącej, przebudowano skrzyżowanie S4 (Boguchwała-Niechobrz) na skrzyżowanie skanalizowane, na odcinku od węzła drogi ekspresowej S19 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1408R i 1409 została wykonana nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości ok. 2 km. Odcinkowo wybudowano chodniki dla pieszych z kostki brukowej i umocnienie dna i skarp rowów z elementów prefabrykowanych. Umocniono geokompozytami wysokie skarpy nasypów, zamontowano fundamenty pod przyszłe oświetlenie uliczne, wyprofilowano dojazdy z drogi głównej do działek w obrębie inwestycji.

Całkowita wartość tego projektu wynosi 28 851 759, 98 złotych, z czego ok. 14,7 mln to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki pochodzą z budżetów Powiatu Rzeszowskiego, Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz budżetu gminy Boguchwała.

Łącznik drogowy z A4

Z kolei na półmetku są prace przy I etapie rozbudowy łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów- Północ”. Tu wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o. Do końca grudnia minionego roku wykonano budowę oraz przebudowę sieci i urządzeń obcych takich jak: sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna i energetyczna. Wyburzono dwa budynki mieszkalne kolidujące z inwestycją, wykonano poszerzenie istniejącej drogi na ok. 70% odcinka oraz ok. 30% odcinka drogi powiatowej w podbudowie bitumicznej i warstwie wiążącej.

Przebudowano również połowę przepustu skrzynkowego pod koroną drogi, odcinkowo wybudowano chodniki dla pieszych z kostki brukowej i podbudowę tłuczniową pod ścieżkę rowerową. Zamontowane zostały fundamenty pod przyszłe oświetlenie uliczne oraz wykonano fundamenty oraz zamontowano słupy i panele ekranów akustycznych na ok. 60% odcinka.

W tym przypadku całkowita wartość projektu wynosi 40 387 518, 72 złotych, z czego ok. 14,7 mln to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe środki pochodzą ze środków Powiatu Rzeszowskiego, Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz gmin Trzebownisko i Głogów Małopolski.

Są to bardzo istotne inwestycje gdyż dotyczą najważniejszych dróg, nie tylko w naszym powiecie, ale i województwie. Zwiększą one komfort i bezpieczeństwo jazdy. Prace postępują zgodnie z planem. Jest to duży wysiłek inwestycyjny dla naszego powiatu, ale niezbędny i zgodny z przyjętą strategią – mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Zakończenie robót przy obydwu inwestycjach zaplanowane jest na 31 sierpnia 2023 roku.

źródło: Powiat Rzeszowski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top