Inwestycje

Rzeszowski Park Centralny. Czy powstanie? Jest taki pomysł

rzeszów park centralny gdzie miejsce

Prawne utworzenie Rzeszowskiego Parku Centralnego tematem obrad najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa. Zaplanowano ją na 22 lutego.

Radni PiS poinformowali, że projekt uchwały został już złożony.

Jesteśmy przekonani, że radni poprą tę uchwałę. Uprawomocnienie Rzeszowskiego Parku Centralnego będzie miało duży wpływ przy zabieganiu o fundusze w Ministerstwie – powiedział Waldemar Szumny wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Wstępny projekt Rzeszowskiego Parku Centralnego przewiduje, że będzie to obszar o długości 7 kilometrów.

Marcin Fijołek szef klubu radnych PiS uważa, że Park powinien objąć tereny wzdłuż rzeki Wisłok oraz Zalewu Rzeszowskiego. Od terenów w rejonie ujęcia wody na południu miasta – przez tereny w rejonie Żwirowni, bulwarów pomiędzy Wisłokiem a ul. Podwisłocze, tereny Kopca Konfederatów Barskich i rejonu ul. Ciepłowniczej do północnej granicy miasta.

Radni PiS mają nadzieję, że Rzeszowski Park Centralny będzie realizowany w drodze konkursów.

Miałoby to zapewnić najwyższą jakość zielonej przestrzeni z elementami małej architektury, placami zabaw, punktami gastronomii, przestrzeni rekreacyjnej oraz ośrodkami kulturalnymi.

Prezydent Konrad Fijołek rozmawia też z deweloperami na temat zagospodarowania terenów na prawym brzegu Wisłoka, między mostami Karpackim i Zamkowym.

Zgodnie z ustaleniami, z przeznaczeniem na zieleń i park ma być wydzielony około stumetrowy pas terenu biegnący wzdłuż brzegu rzeki. Duży park powstanie również na prawym brzegu zalewu na Wisłoku w miejscu, gdzie obecnie stacjonuje sprzęt firmy odmulającej zbiornik.

Osobny plan zagospodarowania jest opracowywany dla około 80 hektarów terenów nadrzecznych między mostem Lwowskim a granicą Rzeszowa z gminą Trzebownisko.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top