Inwestycje

S19 Domaradz-Krosno: pozytywny wynik kontroli przetargu

s19 krosno domaradz mostostal warszawa

Domaradz/Krosno. Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola uprzednia przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 Domaradz-Krosno, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy, co planowane jest w listopadzie.

Przetarg

W przetargu wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyła spółka Mostostal Warszawa, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka Via Carpatia za kwotę 1 063 251 940,57 zł.

Oferty oceniano przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), a także przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.).

S19 Domaradz-Krosno: zakres prac

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie Projektuj i buduj.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

Ponadto, w ramach inwestycji w miejscowości Zagórze, wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na początek z miejscami parkingowymi, toaletami oraz przestrzenią do odpoczynku. W przyszłości będzie można rozbudować je o stacje paliw i obiekty gastronomiczne.

Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi poprzeczne kolidujące z inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.

Planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane dla odcinka S19 Domaradz – Krosno zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące), w czasie robót budowlanych.

s19 domaradz krosno mapa

GDDKiA

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top