Inwestycje

S19 i obwodnice: Przygotowania do realizacji nowych inwestycji drogowych na Podkarpaciu

s19 rzeszów barwinek babica iskrzynia domaradz obwodnice 100 podkarpacie
fot. GDDKiA

Realizację inwestycji drogowych poprzedza złożony i długotrwały proces prac przygotowawczych. Dlatego też budując nowe odcinki dróg, równolegle przygotowuje się kolejne, by płynnie przechodzić do ich realizacji. Na Podkarpaciu aktualnie przygotowywane są m.in. kolejne odcinki S19, droga ekspresowa S74 i nowe obwodnice miast.

S19 Rzeszów – Barwinek

W przygotowaniu jest ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. 10 lipca br. podpisana została umowa na realizację w systemie „Projektuj i buduj” odcinka od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica (wykonawca: konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, kwota: 2 230 165 684,48 zł, termin: 70 miesięcy). Od początku trwania umowy prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową. Trwają również prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego.   s18 rzeszów barwinek babica obwodnice podkarpacie miejsce piastowe iskrzynia

 

Dla odcinków Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla prace przygotowawcze znajdują się na końcowym etapie odbioru koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Dokumentacje projektowe otrzymały pozytywną rekomendację od Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Postępowanie przetargowe na realizację tych dwóch odcinków w systemie „Projektuj i buduj” zostało zaplanowane na grudzień br.

Na pozostałych odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe. Dużym wyzwaniem jest przeprowadzanie badań geologicznych w tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie.

Rzeszów Południe – Babica

10 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą robót – spółkami Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, działającymi jako spółka cywilna Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna. Od początku trwania umowy prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową. Trwają również prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego. Odcinek ma długość 10,3 km.

Babica – Jawornik

Prace przygotowawcze dla odcinka S19 od węzła Babica do Jawornika (z tymczasowym łącznikiem) obecnie znajdują się na etapie przygotowania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania koncepcji wynosi 90 proc. Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest na grudzień br., natomiast przetarg na realizację w systemie „Projektuj i buduj” został zaplanowany na II kw. 2021 r. Ten odcinek S19 będzie miał długość 11,6 km.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłem drogowym Strzyżów – Żarnowa na skrzyżowaniu z DP 1931 R i obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, budowę MOP Jawornik (w kierunku Rzeszowa), urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

Jawornik – Domaradz

Prace przygotowawcze dla odcinka od węzła Jawornik do węzła Domaradz obecnie znajdują się na etapie przygotowania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania koncepcji wynosi około 30 proc. Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest na maj 2021 r., natomiast przetarg na realizację w systemie „Projektuj i buduj” został zaplanowany na I kw. 2022 r. Odcinek będzie miał długość 11,85 km.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłem drogowym Domaradz na skrzyżowaniu z DW886, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, tunelu o długości ok. 2,8 km, budowę MOP Jawornik (w kierunku Barwinka), obwodu utrzymania Domaradz, urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. Ten najbardziej skomplikowany odcinek zostanie oddany do ruchu w 2029 roku.

Domaradz – Iskrzynia

Prace przygotowawcze dla odcinka węzeł Domaradz – węzeł Iskrzynia obecnie znajdują się na etapie przygotowania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania koncepcji wynosi 50 proc. Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest na I kwartał 2021 r., natomiast przetarg na realizację w systemie „Projektuj i buduj” został zaplanowany na III kwartał 2021 r. Ten odcinek S19 będzie miał długość 12,5 km.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu (plus pas awaryjny) w każdym kierunku, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, budowę MOP Zagórze (po obu stronach jezdni), urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

Iskrzynia – Miejsce Piastowe

Prace przygotowawcze na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Miejsce Piastowe obecnie znajdują się na końcowym etapie odbioru koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Dokumentacja projektowa 23 września br. otrzymała pozytywną rekomendację od Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 30 października br. koncepcję programową oceniła Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Postępowanie na realizację w systemie „Projektuj i buduj” zostało zaplanowane na grudzień br. Odcinek będzie miał długość 10,3 km.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłami drogowym Iskrzynia na połączeniu z DK19 oraz Miejsce Piastowe na skrzyżowaniu z DK28, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, obwodu utrzymania Miejsce Piastowe, urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

Miejsce Piastowe – Dukla

Prace przygotowawcze dla odcinka Miejsce Piastowe – Dukla obecnie znajdują się na końcowym etapie odbioru koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Dokumentacja projektowa 1 lipca br. otrzymała pozytywną rekomendację od Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 1 października br. koncepcję programową oceniła Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Postępowanie na realizację w systemie „Projektuj i buduj” zostało zaplanowane na grudzień br. Odcinek będzie miał długość 10,09 km.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu (bez pasa awaryjnego) w każdym kierunku wraz z węzłami drogowymi, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, MOP Równe (po obu stronach jezdni) w miejscowości Równe, urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także budowę infrastruktury technicznej.

Dukla – Barwinek

To ostatni odcinek na trasie Via Carpatia na terytorium Polski – graniczący bezpośrednio ze Słowacją w Barwinku. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. Obecnie prowadzone prace przygotowawcze skupiają się na zakończeniu badań geologicznych wykonywanych w ramach koncepcji programowej. Na 18- kilometrowym odcinku zaplanowano w ramach robót geologicznych prawie 23 kilometry otworów badawczych. Pomimo, że zakres prac jest ogromny, a teren trudny pod względem logistyki maszyn, prace geologiczne zmierzają do ukończenia. W kolejnym etapie zakończone zostanie opracowywanie dokumentacji, co wraz z jej odbiorem planowane jest na II kwartał 2021 r.

Obwodnice w przygotowaniu

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Pięć zadań jest na etapie przetargu, a kolejne w trakcie prac przygotowawczych:

  • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – trwa przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,
  • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – trwa przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,
  • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – trwa przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,
  • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 – trwa przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,
  • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – trwa przetarg na koncepcję programową, po otwarciu ofert.
  • obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych,
  • obwodnica Jasła w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych,
  • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych.

Więcej informacji o realizacji Programu można przeczytać tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38968/Trwa-realizacja-programu-100-obwodnic-na-Podkarpaciu

Inne duże zadania drogowe w przygotowaniu

Na etapie opracowania dokumentacji są także kolejne duże zadania drogowe jak rozbudowa DK73 na odcinku Pilzno – Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko oraz rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ – węzeł Jasionka.

Dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ – węzeł Jasionka o długości ok. 15 km polegającej na dobudowie drugiej jezdni, trwa opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie jesteśmy po zakończeniu akcji informacyjnej i przed posiedzeniem Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych celem oceny koncepcji programowej.

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy odcinka DK73 Pilzno – Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła. Wykonane i zatwierdzone zostało Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a wykonawca opracowuje raport oceny oddziaływania na środowisko.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top