Inwestycje

S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe. Została rozpatrzona i oceniona Koncepcja Programowa

s10 iskrzynia miejsce piastowe budowa kiedy via carpatia
fot. GDDKiA

Odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), na którym została rozpatrzona i oceniona Koncepcja Programowa (KP) budowy S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe. Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie KP na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

Na posiedzeniu ZOPI rozpatrzono i oceniono Koncepcję Programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Iskrzynia – węzeł Miejsce Piastowe o  dł. ok. 10,3 km. Udział w posiedzeniu, głównie za pośrednictwem środków teleinformatycznych, wzięli przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy, organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianym zadaniem inwestycyjnym, a także ekspertów w zakresie osuwisk.

W Koncepcji Programowej przewidziano budowę drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z:

– węzłami drogowymi Iskrzynia i Miejsce Piastowe,

– Obwodem Utrzymania Drogowego (OUD) Miejsce Piastowe,

– obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (2 estakady, 5 wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, przejście nad drogą S19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt, przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt)

– urządzeniami BRD oraz urządzeniami ochrony środowiska, przebudową i rozbudową kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudową i budową infrastruktury technicznej.

s10 iskrzynia miejsce piastowe budowa kiedy via carpatia

W związku z tym, że droga ekspresowa S19 będzie przebiegać przez teren różnorodny i skomplikowany pod względem geologicznym, jednym z elementów KP było rozpoznanie geologiczne podłoża. W ramach Koncepcji Programowej wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską (liczba wierceń: 1261 szt., łączny metraż wierceń: 9432,4 m, głębokość wierceń: 2,3 -25,0 m) i dokumentację hydrogeologiczną.

Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny warunków geologiczno-inżynierskich pod kątem stopnia skomplikowania (złożoności) podłoża. Na tej podstawie stwierdzono, że w podłożu budowlanym projektowanego odcinka drogi występują zróżnicowane warunki gruntowe (przeważają odcinki o prostych oraz złożonych warunkach gruntowych, warunki skomplikowane występują na odc. w km 57+625 – 57+707 oraz 65+950 – 66+790). W oparciu o przeprowadzone prace geofizyczne stwierdzono również, że na badanym odcinku nie występują tereny osuwiskowe. Wskazano jeden obszar potencjalnie predysponowany osuwiskowo, który po pomiarach w ramach monitoringu powierzchniowego (geodezyjnego) oraz monitoringu wgłębnego uznano jako stateczny.

Kolejnym etapem prac przygotowawczych do realizacji tego odcinka S19 będzie rozpatrzenie Koncepcji Programowej na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), a następnie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie projektuj-buduj, co planujemy jeszcze w tym roku.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top