Inwestycje

S19 Miejsce Piastowe – Dukla. Będzie przetarg na budowę

s19 miejsce piastowe dukla przetarg budowa kiedy via carpatia
fot. GDDKiA

Odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI), na którym została rozpatrzona i oceniona Koncepcja Programowa (KP) budowy S19 Miejsce Piastowe – Dukla.

serwis cnc oprzyrządowanie renishaw

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie projektuj-buduj, co GDDKiA planuje jeszcze w tym roku.

Na posiedzeniu KOPI rozpatrzono i oceniono Koncepcję Programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Miejsce Piastowe – węzeł Dukla o  dł. ok. 10,1 km. Udział w posiedzeniu, głównie za pośrednictwem środków teleinformatycznych, wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA, Wykonawcy, organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianym zadaniem inwestycyjnym, a także ekspertów w zakresie osuwisk.

W ramach Koncepcji Programowej przewidziano budowę drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z węzłem drogowym Dukla, Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP) Równe kat. I, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (3 estakady, 5 wiaduktów, 6 mostów, 1 przejście górne dla dużych zwierząt, 2 przejścia dolne dla średnich zwierząt, 1 przejście dolne dla małych zwierząt, 2 przepusty), urządzeniami BRD oraz urządzeniami ochrony środowiska, przebudową i rozbudową kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudową i budową infrastruktury technicznej.

Dużym wyzwaniem dla Wykonawcy (IVIA S.A.) było przeprowadzenie badań w tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie. W zakresie rozpoznania geologicznego podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Warte podkreślenia jest także to, że wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, w KP zaproponowano rozwiązania projektowe węzła Dukla (węzeł typu karo) umożliwiające późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej nr 19 i drogi powiatowej nr 1956R, ale także drogi wojewódzkiej nr 993.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top