Inwestycje

S19 na Podkarpaciu. Aktualne informacje o budowie poszczególnych odcinków

s19 podkarpacie via carpatia rzeszów babica
fot. GDDKiA

Jest już coraz bliżej momentu, kiedy to Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17.

Tym samym stolica Podkarpacia będzie miała nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Trasa przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9.

Jak wygląda zaawansowanie prac na budowie sześciu odcinków S19 w województwie podkarpackim, przedstawiamy poniżej. Warto zaznaczyć, że ta droga ekspresowa to część przyszłego międzynarodowego szlaku Via Carpatia biegnącego wzdłuż wschodniej granicy Polski, który połączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z południem Europy i państwami leżącymi na Bałkanach.

S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe

Projekt podzielony jest na trzy odcinki realizacyjne:

S19 Lasy Janowskie – Zdziary

Na tym odcinku liczącym blisko 9,5 kilometra prace prowadzone są od końca lutego 2020 roku.  Aktualnie trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni drogowej S19, gdzie na długości ok. 3,5 km ułożono już warstwę ścieralną, wykonywane są poza tym roboty ziemne, podbudowy z kruszyw i warstwy bitumiczne: warstwa podbudowy i warstwa wiążąca, roboty brukarskie, prace na MOP. Trwają prace wykończeniowe i montaż elementów Systemu Zarządzania Ruchem, oznakowania i BRD. Zaawansowanie robót drogowych wynosi ok. 75 % . Poza pracami drogowymi wykonywane są roboty związane z budową obiektów inżynierskich takie jak: izolacje, nawierzchni i prace wykończeniowe oraz roboty branżowe związane z oświetleniem  kanałem technologicznym i odwodnieniem dróg.  4 maja uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu 06WD wraz z dojazdami w ciągu drogi DK19.

Zakończenie Kontraktu wraz z przekazaniem do użytkowania drogi S19 na tym odcinku planowane jest na  IV kwartał 2021 roku.

S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem

Na tym odcinku trasy liczącym 9,0 km zaawansowanie robót wynosi około 66 %. Wykonano około 58 % warstw podbudowy z betonu asfaltowego i około 30 % nawierzchni, również z betonu asfaltowego. Prowadzone są prace na wszystkich obiektach inżynierskich. Na jezdni prawej mostu nad rzeką San prowadzone są prace w zakresie izolacji płyty ustroju nośnego. Na jezdni lewej wykonywane są kolejne segmenty  przęsła nurtowego budowanego w technologii nawisowej a wykonanie tzw. zwornika zaplanowane jest na pierwszą  połowę miesiąca sierpnia. Przęsło nurtowe budowane metodą nawisową jest pod względem długości trzecim w Polsce (1. most w Grudziądzu w ciągu A1 – przęsło nurtowe – nawisowe długość 180 m, 2. most na POW w Warszawie – przęsło nurtowe – nawisowe długości 180 m, 3. most przez rz. San w ciągu S-19 – przęsło nurtowe (nawis) – 142 m (Mosty Łódź S.A.). Aktualne procentowe zaawansowanie robót na obiekcie – 73%. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na  IV kwartał 2021 roku.

S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe

Fragment ten liczy ok. 6 kilometrów. Zadanie zaawansowane jest w około 86 proc.  Wykonawca wykonał warstwy podbudowy oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na ciągu głównym S19 w 77 procentach. Kontynuowane są prace na obiektach mostowych. W miesiącu maj planowana jest zmiana czasowej organizacji ruchu na węźle Nisko Południe. Droga DK19 zostanie przeniesiona na nowo budowany obiekt mostowy WD-14 nad drogą ekspresową S19. Umożliwi to kontynuację robót na drodze ekspresowej S19 oraz rozbiórkę starej jezdni drogi krajowej nr 19. Zakończenie prac planowane jest na  IV kwartał 2021 roku.

S19 Nisko Południe – Sokołów Małopolski Północ

Projekt podzielony jest na trzy odcinki realizacyjne:

S19 Nisko Południe – Podgórze

Na odcinku Nisko – Podgórze o długości 11,5 km prace prowadzone są od lutego 2020 r., a roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem budowy. Do chwili obecnej wykonano wycinkę drzew, odhumusowanie terenu budowy i przebudowę istniejących mediów. Wykonywane są roboty ziemne, których zaawansowanie ogółem wynosi ok. 85 proc., a także warstwy konstrukcyjne nawierzchni przyszłej drogi S19, gdzie na długości ok. 6,5 km na obu jezdniach wykonano warstwy bitumiczne podbudowy i warstwy wiążącej. Trwają prace na większości obiektów inżynierskich, w tym wiaduktów, i przepustów oraz przejść dla zwierząt.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi ok. 70  proc. Wykonywane są roboty związane z systemem odwodnienia drogi, w tym budowa zbiorników retencyjnych. Na realizowanym odcinku drogi S19 zlokalizowane są dwa miejsca obsługi podróżnych – MOP II Jeżowe i MOP III Podgórze, gdzie obecnie wykonywane jest ich zagospodarowanie, w tym budynki sanitariatów. W sąsiedztwie MOP-ów na S19 wykonywane jest także oświetlenie. W niektórych miejscach wykonawca rozpoczął już prace wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz umocnienia poboczy kruszywem, a w ostatnim czasie rozpoczęto montaż barier energochłonnych.

Trwają prace na drogach poprzecznych (drogi gminne, droga krajowa nr 19) oraz dodatkowych jezdniach. Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac planowane jest w maju 2022 r. jednak jeśli Wykonawca wcześniej zakończy roboty to droga zostanie udostępniona do ruchu wcześniej.

S19 Podgórze – Kamień

Na odcinku Podgórze – Kamień prace rozpoczęły się w marcu 2020 r. i przekraczają założenia wynikające zatwierdzonego harmonogramu. Kontynuowane są roboty ziemne, których zaawansowanie ogółem wynosi ok. 90 %, a także wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni przyszłej drogi S19, gdzie na długości ok. 6 km na obu jezdniach wykonano warstwy bitumiczne podbudowy i warstwy wiążącej. Trwają prace na większości obiektów inżynierskich, w tym na wiaduktach, mostach i przepustach oraz na przejściach dla zwierząt. Zaawansowanie robót na tych obiektach wynosi ok. 77 %. Równocześnie wykonywane są roboty branżowe związane m.in. z przebudową sieci kolidujących z S19,  oświetleniem, kanałem technologicznym oraz systemem odwodnienia drogi. Zaawansowanie tych prac jest na poziomie 70%

W niektórych miejscach Wykonawca rozpoczął już prace wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz umocnienia poboczy kruszywem. Trwają również prace na drogach poprzecznych oraz dodatkowych jezdniach. Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac planowane jest w styczniu 2022 r. jednak jeśli Wykonawca wcześniej zakończy roboty to droga zostanie udostępniona do ruchu wcześniej.

S19 Kamień – Sokołów Małopolski Północ

Na tym odcinku, który liczy sobie około 8 km, prace rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku i na obecną chwilę wykonano już około 57% wszystkich prac. Aktualnie w zakresie branży drogowej głownie prowadzone są roboty ziemne oraz prace przy konstrukcji nawierzchni i galanterii drogowej. W zakresie branży mostowej wykonywane jest w  dalszym ciągu zbrojenie i betonowanie poszczególnych elementów żelbetowych – w tym podpór, ustrojów nośnych, a także prace wykończeniowe. Natomiast w zakresie robót branżowych trwają prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budowie kanału technologicznego, jak również prace przy budynkach na Obwodzie Utrzymania Drogowego.

Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac planowane jest w kwietniu 2022 r. jednak jeśli Wykonawca wcześniej zakończy roboty to droga zostanie udostępniona do ruchu wcześniej.

Od kwietnia tego roku część inwestycji tj. węzeł Sokołów Małopolski Północ jest już w użytkowaniu.

W realizacji jest także odcinek S19 Rzeszów Południe – Babica  

10 lipca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót – spółkami Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, działającymi jako spółka cywilna Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna. Od początku trwania umowy prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową. Trwają również prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego. Odcinek ma długość 10,3 km. Jednym z elementów, jaki powstanie w ramach tego odcinka, będzie tunel T1 o długości ok. 2,2 km. We wrześniu br. zgodnie z Kamieniem Milowym planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakończenie budowy zaplanowano na I połowę 2026 r.

Więcej o odcinku S19 Rzeszów Południe – Babica

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top