Inwestycje

S19 na Podkarpaciu. Aktualny postęp prac przy budowie [galeria]

s19 via carpatia podkarpacie budowa
fot. GDDKiA

Prace na budowie drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu nie zwalniają tempa. Poniżej fotorelacja z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z wykonywaniem nasypu (10 tys. m3) i wykopu (15 tys. m3) w pasie drogowym S19. Wykonano też warstwę wiążącą z betonu asfaltowego.

Na moście 01MS w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Łążek Ordynacki wykonano betonowanie poprzecznicy na jezdni prawej i lewej oraz zbrojenie ustroju nośnego na przęśle BC i CD.

Na wiadukcie 04WD nad drogą ekspresowa S19 w m. Domostawa rozpoczęto zbrojnie i deskowanie oraz betonowanie filarów na podporze B, natomiast na wiadukcie 06 WD w ciągu drogi ekspresowej S19 w m. Katy zamontowano łożyska garnkowe na podporze A i C. Wykonano zbrojenie i deskowanie oraz betonowanie korpusu podpory C oraz zbrojenie i betonowanie  poprzecznicy w osi B na moście 09MS w ciągu drogi ekspresowej S19. W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości  83 tys. kg oraz zużyto betonu 197 m3.

Prowadzono prace nad przebudową kolizji branżowych.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace nad wykonywaniem nasypów  formowanych mechanicznie (17 tys. m3) w pasie drogowym. Kontynuował prace nad wykonaniem wykopu (6,8 tys. m3). Wykonano także warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o grubości 18 cm w ilości 7 tys. m2.

Na wiadukcie 09WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą powiatową DP1058R w m. Nowa Wieś wykonywano zbrojenie ściany czołowej na nitce prawej i betonowanie na nitce lewej. Wykonywano sprężenie segmentu 2/3 oraz betonowanie III etapu ustroju nośnego na przęśle 1-2 na nitce prawej na moście 08MS nad rzeką San w ciągu drogi ekspresowej S19. Montowano także na tym obiekcie konstrukcje wózka nawisowego przy podporze nr 4 na nitce prawej. Betonowano skrzydło na podporze nr 4 na jezdni lewej oraz zamontowano deskę gzymsową na wiadukcie 03WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi powiatowej DP1049R w rejonie m. Zapacz. Na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi wojewódzkiej DW858 wykonano zasypkę przestrzeni za korpusem podpory nr 1 i 3. Zakończono betonowanie ustroju nośnego na jezdni prawej na wiadukcie 06WS w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola
w rejonie m. Zapacz. Zakończono montowanie belek prefabrykowanych typu T oraz betonowanie ścian bocznych na podporze nr 1 na nitce prawej na wiadukcie 12WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu drogi krajowej DK19 w rejonie m. Zdziary.

Na pozostałych obiektach kontynuowano roboty zbrojarskie i betoniarskie.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 16 tys. kg oraz zużyto 827 mbetonu.

Wykonywano również regulację wpustów kanalizacji deszczowej.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu prowadził prace związane z budowaniem nasypu (18,5 tys. m3) i wykonywaniem wykopu (2,5 tys.m3). Wykonano podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego oraz stabilizację GWN.

Na wiadukcie WS-10 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą krajową DK77 (węzeł Rudnik nad Sanem) wykonano zbrojenie i beton konstrukcyjny płyt przejściowych. Zbrojono ustrój nośny oraz betonowanie na wiadukcie WD-14 nad drogą ekspresową S19 w ciągu DK19 w węźle Nisko Płd. Wykonano zbrojenie korpusu na podporze C oraz zbrojenie fundamentu A na nitce prawej na wiadukcie WS-15 w ciągu drogi ekspresowej S19 nad drogą DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wykonano zbrojenie w ilości 73 tys. kg oraz  zużyto betonu 1 tys. m3.

Trwały także roboty przy przebudowie cieków i rowów melioracyjnych, budowie oświetlenie i kanalizacji deszczowej.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej kontynuował prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi  – podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, a także prace związane ze skropieniem podbudowy z kruszywa. Ponadto, rozpoczęto prace przy wykonaniu poboczy i barier drogowych wzdłuż trasy S19.

W zakresie robót ziemnych wykonano 16000 m3 nasypów i 4600 m3 wykopów na trasie drogi ekspresowej S19 i ok. 230 m3 nasypów na obszarze przebudowywanej DK19.

W dalszym ciągu prowadzono prace przy plantowaniu oraz umacnianiu skarp i rowów drogowych, a także uszczelniano rowy geomembraną.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace przy montażu zbrojenia ustroju nośnego przejścia dla zwierząt małych 12PZM i przejścia górnego dla zwierząt dużych 19PZDg, zlokalizowanych w gminie Nisko oraz wiaduktu 21WD w ciągu DK19 nad drogą ekspresową, zlokalizowanego na granicy gmin Nisko i Jeżowe.

Kontynuowano też prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem poszczególnych obiektów, tj. przejścia dolnego dla zwierząt średnich 16PZŚd na początku odcinka projektowanej trasy, a także przejścia górnego dla zwierząt średnich 24PZŚg oraz wiaduktu 25WD w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad drogą ekspresową, zlokalizowanych w gminie Jeżowe.

W dalszym ciągu wykonywano  roboty ziemne przy budowie wiaduktu 21WD oraz przejścia dolnego dla zwierząt średnich 22A PZŚd w gminie Jeżowe.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace przy montażu i układaniu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także roboty ziemne związane z budową zbiorników retencyjnych, natomiast w zakresie branży melioracyjnej prowadzono roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i zabezpieczeniem dna oraz skarp rowów i cieków. W zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace związane z budową przepustów kablowych na MOP Jeżowe.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu w zakresie branży drogowej prowadził prace związane z układaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych drogi – podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej. W zakresie robót ziemnych wykonano 17400 m3 nasypów i 2500 m3 wykopów. Prowadzono też prace przy wykonaniu drenażu drogowego osłoniętego kruszywem i geowłókniną.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował prace przy budowie przejść dla zwierząt zlokalizowanych w gminie Jeżowe.

W dalszym ciągu prowadzono prace przy montażu deskowania i zbrojenia poprzecznic wiaduktu 27WS w ciągu drogi ekspresowej nad drogą wojewódzką  nr 861 – węzeł Jeżowe, a także podpór wiaduktu 30WS w ciągu drogi ekspresowej, zlokalizowanego nad drogą powiatową nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny i wiaduktu 31WS w ciągu drogi ekspresowej, zlokalizowanego nad drogą powiatową nr 1084R – węzeł Nowa Sarzyna.

Kontynuowano montaż ustroju nośnego przejścia dolnego dla zwierząt średnich 29PZŚd, zlokalizowanego w gminie Jeżowe oraz przejścia górnego dla zwierząt średnich 33PZŚg i wiaduktu 35WD w ciągu drogi gminnej nr 108515R nad drogą ekspresową, zlokalizowanych w gminie Kamień.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano montaż sieci kanalizacji deszczowej, a także roboty ziemne przy wykopach pod zbiorniki retencyjne.

S19 odc. Kamień – Sokołów Małopolski. Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne. Wykonano łącznie ok. 12 300 m3 nasypów i ok. 8 700 m3 wykopów w gruntach nieskalistych na obszarze drogi ekspresowej S19 i węzła Kamień. Na obszarze przebudowywanej DK19 wykonano ok. 800 m3 nasypów i prowadzono prace związane z rozbiórką nawierzchni utwardzonej.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace związane ze zbrojeniem obiektów – wiaduktu 42WD w ciągu drogi gminnej (bez numeru) przebiegającego nad drogą ekspresową zlokalizowanego w gminie Sokołów Małopolski oraz wiaduktu 44WD w ciągu DK19 przebiegającego nad drogą ekspresową S19 – węzeł Sokołów Małopolski Północ.

Kontynuowano też prace przy szalowaniu pod betonowanie przejścia dolnego dla zwierząt średnich 37PZŚd zlokalizowanego w gminie Kamień.

Wykonawca prowadził też prace w zakresie branży sanitarnej związane z montażem i układaniem sieci wodociągowej w ramach likwidacji kolizji oraz budową kanalizacji deszczowej, natomiast w zakresie branży melioracyjnej kontynuowano prace przy montażu rurociągu drenarskiego. W zakresie branży elektroenergetycznej prowadzono prace przy budowie zasilania związane z układaniem rur przepustowych.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top