News

S19 Rzeszów-Babica: niesamowite odkrycia archeologiczne [zdjęcia]

s19 odkrycia archeologiczne
fot. W. Wójcik

Jamy osadowe, paleniska czy dołki posłupowe, m.in. takich odkryć dokonali archeolodzy podczas prac na budowie odcinka drogi ekspresowej S19, między węzłami Rzeszów Południe i Babica.

Artefakty pochodzą z epok: neolitu, brązu i wpływów rzymskich, a także z okresu lateńskiego, kultury łużyckiej, przeworskiej, wczesnego średniowiecza i okresu nowożytnego.

Dodatkowo, na stanowiskach archeologicznych w Mogielnicy, odkryto 11 grobów kultury ceramiki sznurowej. Były bogato wyposażone w narzędzia krzemienne, kamienne groty do strzał, topory i siekiery. Znaleziono liczny materiał ceramiczny zdobiony odciskami sznura.

Odkrycia archeologiczne na S19 Rzeszów-Babica

Archeolodzy datują to stanowisko na okres przełomu neolitu i epoki brązu (2600-2300 lat przed Chrystusem).

Groby tworzyły cmentarzysko kurhanowe zlokalizowane na kilku sąsiadujących ze sobą wzniesieniach.

Wszystkie znaleziska zostaną teraz poddane wnikliwej analizie, a materiały z badań zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

źródło: PR Rzeszów

s19 odkrycia archeologiczne

fot. W. Wójcik

s19 odkrycia archeologiczne

fot. W. Wójcik

s19 odkrycia archeologiczne

fot. W. Wójcik

s19 odkrycia archeologiczne

fot. W. Wójcik

s19 odkrycia archeologiczne

fot. W. Wójcik

s19 odkrycia archeologiczne

fot. W. Wójcik

1 komentarz

1 komentarz

  1. Jan Bury

    29 lipca 2022 at 16:20

    Toć to prastara LECHIA!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top