Inwestycje

S19 Rzeszów Południe – Babica. Przetarg z pozytywnym wynikiem kontroli Prezesa UZP

s19 rzeszów południe kielanówka babica budowa przetarg via carpatia
fot. GDDKiA

Kontrola uprzednia postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zakończyła się pozytywnym wynikiem. Po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, możliwe będzie podpisanie kontraktu.

  • Na wybór oferty najkorzystniejszej zostało złożone odwołanie, które jeszcze przed terminem posiedzenia KIO cofnięto, w związku z czym postępowanie odwoławcze zostało umorzone.
  • Kontrola Prezesa UZP nie wykazała naruszeń przepisów ustawy
  • Po pozyskaniu gwarancji będziemy gotowi do podpisania umowy

Czekamy na gwarancję 

Dobiegła końca procedura przetargowa na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. To kolejny odcinek trasy Via Carpatia na Podkarpaciu, dla którego niebawem podpiszemy umowę. Kontrola uprzednia postępowania przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień. Po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, możliwe będzie podpisanie umowy.

Przetarg

Spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na projekt i budowę tego odcinka S19, 15 maja 2020 r., jako najkorzystniejszą ofertę wybraliśmy tę złożoną przez konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construccion. Na wybór oferty najkorzystniejszej zostało złożone odwołanie, które jeszcze przed terminem posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej cofnięto, w związku z czym postępowanie odwoławcze zostało umorzone.

Zakres prac

Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj”, co oznacza, że wykonawca zadania na podstawie Koncepcji Programowej opracuje dokumentację techniczną. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2026.

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ok. 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu w ciągu DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica typu „trąbka” oraz pierwsze na Podkarpaciu centrum zarządzania tunelem. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 6 listopada 2015 r. wydał decyzję środowiskową (4 listopada 2016 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie S19 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z centrum miejscowości w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

Kalendarium

6 listopada 2015 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej

4 listopada 2016 r. – wydanie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymującej w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna

19 stycznia 2017 r. – umowa na wykonanie Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym (Wykonawca: konsorcjum: Promost Consulting i IRP Biuro Projektów, wartość: 6 303 627,00 zł).

3 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie  „Projektuj i buduj”

4 lutego 2020 r. – otwarcie ofert (sześć ofert: najniższa oferta – China Harbour Engineering Companyna kwotę 1 198 082 115,00 zł, najwyższa oferta – konsorcjum firm z liderem Porr na kwotę 3 195 977 598,35 zł)

15 maja 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty (konsorcjum: Mostostal Warszawa i Acciona Construcción na kwotę 2 230 165 684,48 zł)

3 lipca 2020 r. – zakończenie kontroli uprzedniej przetargu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

2020 – 2026 – lata realizacji

S19 Rzeszów Południe – Babica  (więcej danych)

Odcinek będzie miał ponad 10 km długości, w ramach jego budowy powstanie też m.in. tunel o długości ok. 2 km, pięć estakad, dwa wiadukty nad S19 oraz trzy przejścia dla zwierząt i jeden przejazd pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także węzeł Babica.

Na zrealizowanie zadania wykonawca będzie miał 54 miesiące – 21 miesięcy na projektowanie i 33 miesiące na roboty budowlane.

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy jest częścią dużego zadania, jakim jest realizacja międzynarodowej trasy Via Carpatia. Obecnie na Podkarpaciu powstaje ponad 54 km S19, a kolejne 85 km jest w przygotowaniu. Kierowcy mogą korzystać już z ponad 30 km tej trasy na odcinku od Sokołowa Małopolskiego do Rzeszowa.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km.

S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ – południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Ma być też częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, która będzie przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. (PAP)

źródło: GDDKiA i PAP
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top