Inwestycje

S74 Opatów-Nisko: Zakończyła się akcja informacyjna dot. przebiegu drogi

s74 wariant droga przebieg informacje

Wykonawca Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko” opracował raporty ze spotkań informacyjnych dla każdej z gmin, przez które przebiegać będzie przyszła S74.

Głównym celem opracowywanej dokumentacji STEŚ jest znalezienie optymalnego korytarza dla trasy S74. W związku z tym z inicjatywy Inwestora przeprowadzone zostały spotkania informacyjne w każdej gminie, które służyły przedstawieniu wariantowych przebiegów drogi oraz uzyskaniu opinii i sugestii społeczeństwa.

Firma Transprojekt Gdański sp. z o.o., która jest Wykonawcą dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów-Nisko” w dniach od 06.07.2020 r. do 16.07.2020 r. zorganizowała spotkania informacyjne dotyczące przebiegów wariantów projektowanej drogi ekspresowej S74.

Spotkania zorganizowano w gminach: Obrazów, Opatów, Lipnik, Samborzec, Sandomierz, Tarnobrzeg, Gorzyce, Grębów, Zaleszany, Stalowa Wola, Radomyśl nad Sanem, Pysznica i Nisko.

Ze spotkań informacyjnych dla każdej z gmin został sporządzony „Raport z akcji informacyjnej”, który dostępny jest do wglądu w siedzibach właściwych urzędów gmin, na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Rzeszowie: www.gddkia.gov.pl/pl/3197/Akcja-informacyjna oraz w siedzibie GDDKiA Oddział w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49 C, pok. nr 8

Na spotkaniach mieszkańcy mogli zgłaszać postulaty dot. wariantów przyszłej drogi. Część postulatów została uwzględniona w dokumentacji m.in.:
Gmina Grębów i Gmina Gorzyce – zaprojektowanie węzła na przecięciu z DP1090R;
Gmina Radomyśl nad Sanem – zmiana rozwiązania geometrycznego węzła Radomyśl w celu uniknięcia rozbiórek w miejscowości Rzeczyca Długa;
Gmina Nisko – odsunięcie przebiegu trasy drogi ekspresowej S74 od linii kolejowej w wariancie W1, w celu uniknięcia wyburzeń;

Wszystkie uwzględnione postulaty w poszczególnych gminach zostały zawarte w przedmiotowych raportach z akcji informacyjnej.

Wyniki konsultacji, głosy społeczeństwa oraz samorządów zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU).

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top