Biznes

Są pieniądze dla firm na ekspansję zagraniczną

parp dotacja dofinansowanie ekspansja zagraniczna

Firmy posiadające siedzibę lub oddział w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim mogą zwracać się o dofinansowanie wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne w ramach konkursu „Internacjonalizacja MŚP”, poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 800 tys. zł.

„To konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej. W tym rejonie eksport wciąż potrzebuje większego rozpędu. Konkursy takie jak ten pomogą przedsiębiorcom sprostać wyzwaniom, jakie spotkają na zagranicznych rykach” – powiedział dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP Arkadiusz Dewódzki, cytowany w komunikacie.

Konkurs jest podzielony na dwie tury. Nabór do pierwszej tury potrwa od 7 kwietnia do 4 maja br. Wnioski w drugiej można będzie składać od 4 sierpnia do 7 września br.

Maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub 550 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Wsparcie może wynieść do 85% wartości projektu.

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorca musi posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) do zaoferowania na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Konkurs dotyczy projektów wspierających w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Można ubiegać się o dofinansowanie kosztów usług doradczych i innych usług, kosztów udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Środki można także wydatkować na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

„Eksport to sposób na rozwój przedsiębiorstwa. Często jest nawet jedyną drogą rozwoju. Wiele firm, szczególnie w rejonie Polski Wschodniej nie może na nią wejść przez brak doświadczenia i pieniędzy. Nasz program został tak skonstruowany, by jak najefektywniej pomóc takim przedsiębiorcom rozwinąć skrzydła” – podkreśla Dewódzki, cytowany w komunikacie.

Budżet konkursu to 50 mln zł.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top