News

Samorząd Rzeszowa opracował konstytucję przestrzenną

rzeszów zagospodarowanie przestrzenne konstytucja

Gotowy jest już projekt konstytucji przestrzennej Rzeszowa.

Samorząd miasta na podstawie tego dokumentu będzie opracowywał plany zagospodarowania przestrzennego.

Od przyszłego tygodnia projekt będzie konsultowany z mieszkańcami stolicy Podkarpacia.

Projekt, który nosi nazwę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa ma być punktem wyjścia do uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych dzielnic Rzeszowa.

Jak podkreślił w piątek prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, w projekcie, na jego polecenie, zarezerwowano dużo terenów na zieleń i rekreację. „Głównie w dolinie Wisłoka, która ma być miejscem na wypoczynek. We współpracy z architektem miasta oraz planistami chcemy zaplanować dalszy rozwój miasta w sposób harmonijny i zrównoważony” – dodał.

Projekt dokumentu jest już gotowy, a na 27 maja br. zaplanowano jego wyłożenie i od tego czasu będzie on konsultowany z mieszkańcami Rzeszowa. Uwagi będzie można składać do 21 lipca br.

Jak zapowiedziała dyr. Biura Rozwoju Miasta Barbara Pujdak, wszystkie uwagi i wnioski zostaną przekazane prezydentowi.

„Studium jest dokumentem strategicznym, kierunkowym, zawiera zapisy i wytyczne dla całego miasta. Mówimy jednak o kierunkach rozwoju, a nie szczegółach. Na jego podstawie będzie można następnie przygotowywać i uchwalać miejscowe plany zagospodarowania, które będą już bardziej szczegółowe” – wyjaśniła.

Nowe studium ma zastąpić dokument uchwalony w 2000 roku. Stare studium jest już nieaktualne i obejmuje swoimi zapisami zaledwie połowę powierzchni miasta, które od tego czasu zwiększyło swoją powierzchnię z 53,69 km kw. do 128,5 km kw.

Nowy dokument musi jeszcze przyjąć rada miasta, ma to nastąpić jesienią br.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top