Biznes

Sanok Rubber Company nie wypłaci dywidendy z zysku za 2021r.

sanok rubber dywidenda 2021 2022

Akcjonariusze Sanok Rubber Company zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r., a także o skupie akcji własnych dla programu motywacyjnego, podała spółka.

„Walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company za 2021 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2021 rok w kwocie 41 279 038,5 zł, w ten sposób, że cały zysk netto w kwocie 41 279 038,5 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki” – czytamy w komunikacie.

Ponadto walne uchwaliło programu skupu akcji dla programu motywacyjnego, w ramach którego spółka może nabyć nie więcej niż 806 457 akcji, stanowiących nie więcej niż 3% kapitału zakładowego spółki, w cenie 10-18 zł za sztukę. Upoważnienie do nabywania akcji obowiązuje do 28 czerwca 2024 r.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami.

Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,17 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top