News

Sanok: wznowienie procedury poszerzenia miasta

sanok zmiana granic poszerzenie miasta

Sanok nadal walczy o zmianę granic – podczas nadzwyczajnej sesji radni jednogłośnie postanowili o wznowieniu procedury poszerzenia miasta.

Uchwała dotyczy przyłączenia sołectw Zabłotce, Bykowce i części Trepczy.

Jak uzasadniał zastępca burmistrza ds. rozwoju Artur Kondrat: Zwiększenie terytorium miasta Sanoka jest pierwszym krokiem do tworzenia warunków dla dalszego rozwoju konkurencyjnej gospodarki w obszarach słabszych gospodarczo.

Mieszkańcy gminy Sanok i miasta Sanoka ponownie wyrażą swoją opinię w tej sprawie w konsultacjach społecznych, w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Jak podkreślił burmistrz Kondrat, poprzednie konsultacje pokazały, że coraz więcej mieszkańców ościennych sołectw dostrzega korzyści z przyłączenia ich miejscowości do Sanoka.

Wsparcie idei większego miasta zadeklarowali prezesi największych sanockich firm, wysyłając w tej sprawie pismo do przedstawicieli rządu.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top