News

SARIA w Przewrotnem modernizuje instalacje w zakładzie. Biofiltr już działa

saria przewrotne instalacja antyodorowa protest

Zgodnie z zapowiedzią SARIA w Przewrotnem eliminuje niedogodności związane z jej działalnością. Spółka dokonała pełnej wymiany złoża biofiltracyjnego wraz z instalacją nowoczesnego systemu monitorującego.

Będzie on kontrolował kondycję mikrobiologiczną biofiltra, stanowiącego część funkcjonującej w zakładzie technologii.

Jest to dodatkowa, obok planowanej budowy instalacji antyodorowej, modernizacja wdrażana przez spółkę. Działania te doprowadzą w konsekwencji do istotnego ograniczenia uciążliwości, z którymi dotychczas mierzą się mieszkańcy okolicznych miejscowości.

SARIA usprawnia wykorzystywane technologie i systemy antyodorowe służące wyeliminowaniu niedogodności, z którymi mierzą się mieszkańcy Przewrotnego i okolicznych miejscowości.

W ostatnich dniach wymieniono złoże biofiltracyjne funkcjonującego w zakładzie biofiltra, stanowiącego część instalacji oczyszczającej powietrze. Dodatkowo, została ona wyposażona w nowoczesny system monitorujący kondycję mikrobiologiczną urządzenia.Poprzez naturalną przemianę materii zasiedlonych w biofiltrze mikroorganizmów, dojdzie do skutecznej przemiany substancji zapachowych na neutralne w zapachu związki.

Materiał, którym wypełniony jest biofiltr – włókna kory drzewnej – absorbuje substancje z powietrza dostarczonego do urządzenia. Co warto podkreślić, podczas użytkowania biofiltra nie powstają żadne odpady wymagające specjalnej utylizacji. Jest to dodatkowe, obok oczekującej budowy pełnej instalacji antyodorowej, działanie zakładu na rzecz eliminacji uciążliwości zapachowych.

„SARIA podejmuje działania zmierzające do eliminacji niedogodności zapachowych, z którymi mierzy się firma, ale także lokalna społeczność. Ostatnia wymiana biofiltra, którą wykonaliśmy w zakładzie to praktyczny dowód naszych zapewnień o stałej modernizacji wykorzystywanych technologii. Instalacja nowego biofiltra wpisuje się także w szerszy kontekst naszych działań inwestycyjnych. Naszym kolejnym krokiem będzie zakończenie budowy instalacji antyodorowej – tak jak zadeklarowaliśmy w oficjalnym oświadczeniu –w ciągu 4 miesięcy od uzyskania stosownych decyzji administracyjnych” – mówi Wiktor Daniluk, dyrektor zakładu Saria w Przewrotnem.

Wymiana złoża biofiltracyjnego w zakładzie jest dodatkowym działaniem realizowanym obok inwestycji, wykonanie której zadeklarowano podczas jednej z ostatnich Sesji Rady Gminy Głogów Małopolski.

W trakcie spotkania z władzami oraz reprezentantami lokalnej społeczności, SARIA zobowiązała się do wdrożenia w zakładzie kompleksowej instalacji antyodorowej.

Inwestycja będzie składać się z trzech etapów. Na pierwszy z nich składa się ukończenie wymiany złoża pierwszej i drugiej komory biofiltra, następnie zostanie udoskonalona wentylacja. Ostatni etap będzie polegał na wykonaniu instalacji płuczki chemicznej.

Wszystkie prace modernizacyjne zmierzające do uruchomienia systemów antyodorowych zostaną zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od otrzymania przez spółkę stosownych pozwoleń.

Dotychczas uruchomienie instalacji nie było możliwe z uwagi na szereg problemów administracyjnych wstrzymujących tę inwestycję. O postępach w realizacji prac firma zobowiązała się na bieżąco informować mieszkańców.

Materiał nadesłany przez firmę Saria

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top