News

Sejm za obniżeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

podatek PIT rozliczenie ulga zmiany

Sejm znowelizował ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), obniżając stawkę podatku dla podatników, rozliczających się według skali do 12% z 17% obecnie.

Przedsiębiorcy rozliczający się według stawki liniowej, na ryczałcie i karcie podatkowej będą mieli możliwość odliczenia części składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania.

Za nowelą głosowało 246 posłów, 40 było przeciwnych, a 170 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja zakłada, że samotni rodzice będą mogli rozliczyć się wspólnie z dziećmi, a przedsiębiorcy jeszcze raz będą mogli wybrać formę opodatkowania.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obniża stawkę PIT z do 12% z 17% obecnie. Zlikwidowana ma zostać tzw. ulga dla klasy średniej, Przedsiębiorcy, rozliczający się na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mieli możliwość odliczenia części składek zdrowotnych.

Samotni rodzice będą mieli możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem i skorzystania z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł (samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł). Zwiększono także limit kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3 089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.).

Jednocześnie nowela wprowadza możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

Zakłada także ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Wprowadzony zostanie także jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki. Nowelizacja zakłada odstąpienie od składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6 tys. zł wynagrodzenia rocznie.

Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach w tytułach, w których dotychczas nie była rozliczana w zaliczkach, np. przy umowach zlecenia.

Do nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT może dojść w sytuacji, w której pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).

Ulga na zabytki ma dotyczyć tylko ulgi na remonty. Z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Bez zmian pozostają rozwiązania wprowadzone od 1 stycznia 2022r. tj. m.in. wyższa kwota wolną (30 tys. zł) i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł).

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top