Biznes

Śnieżka w I kwartale 2024 r. wypracowała 10,6 mln zł zysku. Grubo poniżej konsensusu

śnieżka wyniki 2024

Grupa Śnieżka wypracowała w I kwartale 2024 roku 172,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 14,5%.

W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 26,3 mln zł, a zysk netto 10,6 mln zł, czyli odpowiednio o 29,8% i 38,7% mniej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Analitycy oczekiwali ok. 20,4 mln zł zysku netto oraz 30,2 mln zł zysku EBIT.

Spadek wyników to konsekwencja umocnienia złotego względem forinta i hrywny oraz wdrażania zmian w modelu dystrybucji na rynku niezależnym w Polsce.

W perspektywie długoterminowej rozszerzenie modelu dystrybucji stanowi jednak ważny krok w dalszym rozwoju Grupy i budowaniu jej przewag konkurencyjnych.

Spółka 29 maja wypłaci blisko 40 mln zł dywidendy, tj. 3,17 zł na jedną akcję. Łącznie, uwzględniając najbliższą wypłatę, od debiutu na GPW do akcjonariuszy trafiło już 544,2 mln zł.

Na obniżenie zyskowności Grupy, oprócz spadku sprzedaży, wpływ miał wzrost kosztów ogólnego zarządu o 21,2% rok do roku oraz kosztów sprzedaży o 8,0% rok do roku. Marża EBITDA w I kwartale 2024 roku wyniosła 15,3%, co oznacza spadek rok do roku o 3,3 p.p. Jednocześnie, dzięki spadkowi kosztów wytworzenia o 23,6% Grupa wypracowała 48,4% marży brutto ze sprzedaży, czyli o 6,2 p.p. więcej rok do roku.

Wartość sprzedaży krajowej osiągnęła 124,4 mln zł, czyli o 16,1% mniej rok do roku, stanowiąc72,2% skonsolidowanych przychodów.

W Ukrainie Grupa odnotowała zwiększenie przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż na tym rynku wyniosła 18,9 mln zł, co oznacza wzrost o 13,8% wobec I kwartału 2023roku. Natomiast na Węgrzech przychody spadły o 14,8% rok do roku osiągając wartość 23 mln zł.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top