News

Sondaż: 33% poparcie dla rządu. 44% to jego przeciwnicy

poparcie dla rządu morawiecki sondaż

33 proc. badanych deklaruje się jako zwolennicy rządu, a 44 proc. jako jego przeciwnicy. 37 proc. respondentów jest zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, 53 proc. wyraża z tego faktu niezadowolenie – wynika z listopadowego sondażu CBOS.

Z sondażu CBOS wynika, że w listopadzie do zwolenników rządu zalicza się 33 proc. badanych (od października wzrost o 7 pkt proc.), a do przeciwników – 44 proc. (spadek o 3 pkt proc.); 20 proc. wyraża obojętność (spadek o 3 pkt proc.). 3 proc. badanych odpowiedziało, że „trudno powiedzieć”.

„Tak wysokie poparcie dla rządu odnotowaliśmy ostatni raz w czerwcu br.” – podkreśla sondażownia.

W listopadzie poprawił się odbiór wyników działalności rządu. O 4 punkty procentowe przybyło ocen pozytywnych (36 proc.), a o 3 punkty ubyło negatywnych (53 proc.); 11 proc. badanych nie miało zdania. „Są to wyniki lepsze od obserwowanych w sierpniu, we wrześniu i w październiku tego roku” – zwraca uwagę CBOS.

Z badania wynika, że odsetek osób podzielających opinię, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, zbliżył się do poziomu z lipca tego roku. Aktualnie prawie co trzeci badany zgadza się z tym poglądem (32 proc., wzrost o 4 punkty procentowe), a udział osób będących przeciwnego zdania wynosi niespełna trzy piąte (59 proc., spadek o 3 punkty). Co dziesiąty ankietowany (10 proc.) nie ma opinii na ten temat (bez zmian).

CBOS zwraca uwagę, że ze wszystkich wskaźników ocen rządu w największym stopniu poprawił się społeczny odbiór premiera Mateusza Morawieckiego. O 8 punktów procentowych wzrósł udział osób zadowolonych z faktu, że na czele rządu stoi Morawiecki. Wynik ten wrócił do poziomu z lipca br. i sięga obecnie 37 proc. Odbyło się to głównie za sprawą zmniejszenia się odsetka osób, które nie miały zdania w tej kwestii (spadek z 17 proc. do 10 proc. w ciągu miesiąca) – wskazuje CBOS. Niezadowolenie z premiera nadal wyraża ponad połowa Polaków (53 proc., spadek o 1 punkt od października).

Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 listopada 2022 roku na próbie liczącej 1038 osób (w tym: 58,5 proc. metodą CAPI, 24 proc. – CATI i 17,5 proc. – CAWI).

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top