Inwestycje

Stalowa Wola: miasto czekają trzy duże inwestycje drogowe za ponad 13 mln złotych

stalowa wola inwestycje drogowe
Zdjęcie poglądowe

Stalowa Wola. Przebudowa ulicy Ogrodowej, odcinka ulicy Komisji Edukacji Narodowej, a także remont mostu na Sanie w ciągu ulicy Czarnieckiego.

To trzy duże inwestycje drogowe, które wkrótce będą realizowane przez Powiat Stalowowolski. Całkowita wartość tych zadań to ponad 13,2 mln zł.

Najkosztowniejszym z tych zadań będzie remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego. Jego wartość to ponad 6 mln zł i będzie ono kontynuacją remontu, jaki na części obiektu wykonano w roku ubiegłym.

Inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, wymianie urządzeń dylatacyjnych, wymianie izolacji płyty pomostu, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników, wymianie elementów odwodnienia, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz niezbędnych robót towarzyszących.

Wykonawcą tej inwestycji będzie firma B2 Sp. z o. o. z Warszawy.

Kolejna z wymienionych inwestycji, to przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i przebudowę drogi nr 2601R na odcinku o dł. ok 212 m., od skrzyżowania z Alejami Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego.

W ramach zadania zostanie opracowany projekt budowlany i zostanie przebudowana droga tj. zostaną wykonane nowe warstwy konstrukcji jezdni, przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie poziome i pionowe, roboty wykończeniowe, likwidacja kolizji z istniejącymi sieciami, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego oraz niezbędne roboty towarzyszące.

Wartość tej inwestycji to ponad 4,88 mln zł, a jej wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego M-Via z Niska.

Ostatnim z pakietu 3 zadań, na które podpisano umowy, jest przebudowa drogi powiatowej nr 1018R Agatówka-Stalowa Wola, czyli ul. Ogrodowa.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi na odcinku o długości ok. 345 m.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni jezdni i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz niezbędnych robót towarzyszących.

Wartość tej inwestycji to ponad 1,96 mln zł, a jej wykonawcą będzie konsorcjum firm, którego liderem jest PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top