Praca

Stalowa Wola: SK Nexilis rekrutuje na kolejne stanowiska pracy

sk nexilis stalowa wola

Stalowa Wola/Praca. SK Nexilis to jeden z największych inwestorów zagranicznych na Podkarpaciu.

Firma jest liderem w sektorze produkującym folie miedziane, firmą o światowym potencjale technologicznym, produkującą najcieńsze, najdłuższe i najszersze folie.

Folia miedziana to jeden z podzespołów niezbędnych do produkcji baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w samochodach elektrycznych.

Oferty pracy (SK Nexilis/Stalowa Wola)

Kierownik budowy

Twój zakres obowiązków

 • Planowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem, sztuką budowlaną i zasadami BHP
 • Współpraca z podwykonawcami inwestorami i projektantami
 • Koordynacja procesów wewnętrznych firmy związanych z powierzoną budową
 • Realizacja budowy zgodnie z umowami Inwestora zawartymi z innymi Podmiotami
 • Przestrzeganie założonych budżetów i harmonogramów dla każdej z realizacji
 • Nadzór nad podwykonawcami i pracownikami
 • Reprezentowanie Inwestora przed Podmiotami zewnętrznymi w tym Administracją Państwową

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń- warunek konieczny
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu budowy na stanowisku Kierownika Budowy- minimum 5 lat
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającą swobodną komunikację (B2/C1)
 • Bogata wiedza branżowa
 • Znajomość rynku budowlanego i inwestycyjnego
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, MS Project), AutoCAD pozwalająca na swobodne przygotowywania prezentacji, analiz i raportów
 • Bardzo dobra znajomość prawa budowlanego, znajomość prawa zamówień publicznych będzie mile widziana
 • Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presja czasu, komunikatywność i elastyczności
 • Prawo jazdy kategorii B

Starszy Specjalista ds. Rachunkowości finansowej

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie czynności związanych z procesem zamknięcia miesiąca w obszarze AP/AR (zobowiązań/należności)
 • Umiejętność sporządzania zestawienia obrotów i sald, kontrola jego poprawności
 • Opracowanie uzgodnienia sald kont księgowych
 • Wstępne przygotowanie sprawozdania finansowego jednostki
 • Rozliczanie kosztów finansowania dotyczących projektów inwestycyjnych
 • Rozliczanie kosztów leasingu finansowego
 • Rozliczanie różnic kursowych
 • Analiza rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • Znajomość zagadnień wyceny środków trwałych
 • Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących środków trwałych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych kosztów, kosztów wynagrodzeń oraz leasingu.
 • Udział w procesie wyboru biegłego rewidenta
 • Udział w spotkaniach operacyjnych
 • Kontrola limitów kredytowych klientów jednostki

Wymagania

 • Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawnych i podatkowych
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość, finanse)
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku
 • Znajomość korporacyjnych standardów pracy w księgowości
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (poziom B1/B2)

Mile widziane

 • Znajomość programu ERP Comarch Optima, SAP

Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie realizacji zobowiązań przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska wynikających z obowiązujących przepisów prawnych
 • Udział w procesie otrzymania IPCC
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu ochrony środowiska (KOBiZE, CRO, BDO, opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania do GUS)
 • Nadzorowanie bieżących spraw związanych z ochroną środowiska w tym nadzór nad Rejestrem BDO, KPO
 • Monitorowanie wymagań prawnych oraz zmian w zakresie ochrony środowiska i energii
 • Przeprowadzanie kontroli i audytów wewnętrznych z zakresu OŚ
 • Udział w kontrolach i audytach zewnętrznych
 • Nadzór nad wynikami z badań stanu środowiska, posiadanymi zgłoszeniami / pozwoleniami w zakresie ochrony środowiska
 • Nadzór nad gospodarką odpadami i odbiorcami odpadów oraz ciągłe podnoszenie świadomości załogi w tym obszarze poprzez kampanie ekologiczne;
 • Koordynowanie działań przy rozwiązywaniu problemów dotyczących środowiska, analiza niezgodności, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • Wprowadzanie i utrzymywanie obowiązujących standardów ISO
 • Wdrażanie działań usprawniających w obszarze Ochrony Środowiska
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony środowiska

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Praktyczna znajomość przepisów BHP, ppoż. i prawa pracy
 • 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej (branża motoryzacyjna będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającą swobodną komunikację
 • Znajomość MS Office pozwalająca na swobodne przygotowywania prezentacji, analiz i raportów
 • Umiejętność dobrej komunikacji i wysoki poziom zaangażowania
 • Znajomość systemów zarzżdzania w oparciu o normy ISO (m.in. ISO 45001)
 • Uprawnienia ppoż. i instruktora pierwszej pomocy

Manager działu finansowego

Twój zakres obowiązków

 • Koordynowanie tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych działań operacyjnych, dbanie o właściwy podział zadań w zespole i ciągłość działania
 • Odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, podatek u źródła
 • Monitorowanie zmian przepisów z zakresu rachunkowości i podatków oraz właściwe ich stosowanie
 • Sporządzanie analiz, bilansów i sprawozdań
 • Przygotowywanie i analiza przepływów finansowych
 • Przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych
 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami, audytorami, organami podatkowymi i bankami
 • Zarządzanie pracą zespołu

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, rachunkowość, finanse)
 • Minimum 10-letnie doświadczenie w pracy w księgowości na samodzielnym stanowisku
 • Ugruntowana wiedza z zakresu rachunkowości, finansów i rozliczeń podatkowych
 • Bardzo dobra obsługa komputera (MS Office, arkusze kalkulacyjne)
 • Znajomość systemu SAP
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, oraz międzynarodowych regulacji (MSSF) z obszaru rachunkowości
 • Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Organizacja pracy własnej i podległego zespołu

Mile widziane

 • Certyfikaty z zakresu rachunkowości, podatków i finansów (CPA, CTA, FRM, CFA, itp.)
 • Znajomość języka koreańskiego

Szczegóły dotyczące poszczególnych ofert pracy można znaleźć na stronie pracuj.pl (wpisz „SK Nexilis”). Tam też możesz aplikować na konkretne stanowisko.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top