News

Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola będzie uzbrojony w sieć wodno-kanalizacyjną

euro park stalowa wola park inwestycyjny

Stalowa Wola. Budowa Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola przechodzi do kolejnej fazy.

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę infrastruktury technicznej.

Projekt ma na celu stworzenie zaawansowanej technicznie sieci wodno-kanalizacyjnej, kluczowej dla ekologicznej gospodarki wodnej w regionie.

Przetarg, ogłoszony 9 lipca 2024 roku, podzielony jest na osiem części:

  • Zaprojektowanie i budowa kolektora kanalizacji deszczowej do rzeki San.
  • Zaprojektowanie i budowa kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe do Barcówki oraz sieci wodociągowej na cele przemysłowe.
  • Budowa dodatkowego odcinka sieci wody przemysłowej od skrzyżowania dróg nr 1 i nr 4 do komory zasuw w ul. Przyszowskiej.
  • Budowa odcinka sieci wody przemysłowej od ul. Przyszowskiej do drogi nr 4, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 871.
  • Budowa odcinka sieci wody przemysłowej od drogi nr 4 do istniejącej sieci wodociągowej gestora HSW-Wodociągi.
  • Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa dla północno-zachodniej części drogi nr 1 i ul. Przyszowskiej, oraz połączenie z istniejącą siecią wodociągową.
  • Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa dla południowej części drogi nr 4.
  • Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa dla wschodniej części ul. Przyszowskiej.

Zakres zadania obejmuje również inne niezbędne opracowania projektowe, takie jak karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualny raport oddziaływania na środowisko.

Termin składania ofert upływa 12 sierpnia 2024 roku o godz. 12:00.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top