Inwestycje

Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli będzie miał nowe drogi. Ogłoszono przetarg

stalowa wola strategiczny park inwestycyjny budowa dróg

Stalowa Wola/Strategiczny Park Inwestycyjny. Zadanie (Budowę dróg na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli) podzielone jest na trzy etapy.

Etap I, to wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa drogi nr 1 (od km 0+000 do km 2+716)”.

Etap II zawiera prace projektowe i roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i budową dróg gminnych publicznych: rozbudowa ulicy Przyszowskiej – drogi gminnej nr G101072 R na długości ok. 2,647 km, budową skrzyżowań: z drogą 1, z drogami 4, 3 i 5 z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Bojanowską, droga 4, przebudowa linii 110kV. Zakres prac obejmuje w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji i opinii oraz prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, wybudowanie obiektu zgodnie z założeniami, programem funkcjonalno-użytkowym oraz projektem.

Przedmiotem etapu III są prace projektowe związane z zaprojektowaniem dróg gminnych publicznych: skrzyżowanie ul. Przyszowskiej z ul. Bojanowską (droga powiatowa nr 1027R), droga 1- odcinek od skrzyżowania z drogą 4 do skrzyżowania z ul. Przyszowską, droga 2 wraz z budową skrzyżowania z ul. Grabskiego, droga 3, droga 5 wraz z budową skrzyżowania z drogą 2, droga 6 wraz z budową skrzyżowania z ul. Mireckiego. Zakres prac obejmuje w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji i opinii oraz prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 

strategiczny park inwestycyjny stalowa wola budowa dróg

Największy przetarg w Stalowej Woli

Został już zgłoszony do publikacji wielki przetarg Miasta Stalowej Woli, największy w historii, jeśli chodzi o jedno zadanie, które Miasto ogłasza. Cała procedura przetargowa obejmuje zadania budowy nowych dróg na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego wraz z infrastrukturą podziemną, zbiornikiem retencyjnym i odwodnieniem blisko 1000 ha powierzchni. W ramach zadania przetargowego do realizacji mamy ponad 9 km dróg, które będą do wykonania, albo zaprojektowania i wykonania. Pierwsza ulica, to ta biegnąca od ul. Tołwińskiego, od hali ARP wzdłuż działki inwestycyjnej Huty Stalowa Wola, biegnąc dalej wzdłuż SK Nexilis i prowadząc do terenu przy firmie Alutec. Tam też będzie zlokalizowany cały korytarz komunikacyjny strefy ekonomicznej – układ trzech rond. Kolejna droga, to ta prowadząca od firmy Alutec, przekrojem czterojezdniowym do nowo powstającej drogi wojewódzkiej, która połączy strefę przemysłową z drogą szybkiego ruchu S19. Ul. Przyszowska biegnąca od ronda przy kuźni aż do skrzyżowania z ul. Bojanowską będzie wykonana w przekroju cztero- i dwujezdniowym. W tym zamówieniu publicznym mamy także plan zaprojektowania 4 km dróg dodatkowych, o których dołączeniu do realizacji będziemy decydować po rozstrzygnięciu przetargu. Na oferty czekamy do końca marca. Liczymy, że w kwietniu będziemy mogli procedować już ocenę poszczególnych ofert przetargowych, aby podpisanie umowy nastąpiło w maju lub czerwcu i mogły rozpocząć się prace, które potrwają do końca 2025 roku. Harmonogram jest więc bardzo napięty, ale całkowicie spójny z innymi działaniami na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego – powiedział Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.  

Postępowanie przetargowe zostanie opublikowane najpierw w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, następnie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stalowej Woli.

Całość inwestycji wynosi ponad 200 milionów zł. 

źródło: UM Stalowa Wola

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top