Inwestycje

Strzyżów chce rozbudować infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną

strzyżów bulwary wisłok zmiany
Zdjęcie poglądowe

Gmina Strzyżów ogłosiła przetarg na budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Strzyżowie.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu wczorajszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Strzyżowie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, pozyskanie wszelkich zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów administracji, wybudowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

1) sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
2) pozyskanie zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów,
3) wykonanie robót budowlano – montażowych,
4) sprawowanie nadzoru autorskiego,
5) prowadzenie dokumentacji budowlanej a po zakończeniu inwestycji przekazanie jej Zamawiającemu.

Dokumentację projektową należy wykonać na podstawie programu funkcjonalno- użytkowego, pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z małą architekturą ( ławki, kosze, latarnie ), betonowym zejściem, uporządkowaniem linii brzegowej, urządzeniem zieleni niskiej oraz rozbiórką istniejących wiat stalowych.”

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-07-24 o godz. 09:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top