Inwestycje

Strzyżów: prawie kilometrowy odcinek drogi powiatowej będzie przebudowany

strzyżów remont droga

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej Wysoka Strzyżowska-Strzyżów-Żarnowa w miejscowości Strzyżów.

Ogłoszenie pojawiło się w dniu wczorajszym tj. 18.04. 2024 roku.

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyżowska –Strzyżów – Żarnowa w m. Strzyżów w km 5+145 – 5+330 i 5+380 – 6+190 na odcinku ok. 995 mb.

Zakres prac powyższego przedsięwzięcia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przebudowa przepustów pod koroną drogi, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego, wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z MMA, przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego, pogłębienie i oczyszczenie rowów z namułu, roboty wykończeniowe w zakresie utwardzenia poboczy kruszywem łamanym.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-05-10 o godz. 09:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top