Inwestycje

Szpital Specjalistyczny w Jaśle chce przebudować SOR. Szuka wykonawcy projektu

szpital sor jasło

Szpital Specjalistyczny w Jaśle ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącego przebudowy  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Zadanie obejmuje:

1. przebudowę istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zlokalizowanego na poziomie parteru budynku A,
2. wydzielenie nowej wentylatorowni dla SOR (na poziomie terenu pod budynkiem ciepłej sieni),
3. wykonanie zadaszenia podjazdu dla karetek na SOR,
4. wykonanie remontu podjazdu dla karetek na SOR

oraz

1. wykonanie zagospodarowania terenu obejmującego:

– niezębne wyburzenia, rozbiórki,

– budowę nowych dojść związanych z powstaniem wentylatorowni na poziomie terenu,

2. dostosowane obszaru objętego opracowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. w ramach istniejącej strefy ppoż.,

3. uzyskanie odstępstw (w szczególności na niespełnienie §256, p.6 oraz innych jeśli będą wymagane) na zastosowanie i wykonanie rozwiązań zamiennych innych niż określają to wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),

4. oraz wszystkie niezbędne prace związane z zadaniem inwestycyjnym pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie przebudowanych działów oraz elementów budowlano-instalacyjnych.

Inne wymagania Zamawiającego w ramach przebudowy w SOR:

1. wymienić wszystkie grzejniki co,
2. do pomieszczeń zabiegowych, diagnostycznych, obserwacyjnych itp. wykonać drzwi przesuwne,
3. wymienić drzwi prowadzące do SOR – 2 szt. automatyczne otwieranie (1szt.),
4. wymienić bramy wjazdowe w ciepłej sieni SOR – 2szt. otwierane automatycznie,
5. na całej długości wymienić pokrycie podjazdu dla karetek,
6. w razie stwierdzenia złego stanu technicznego instalacji podgrzewania podjazdu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym należy wykonać nową instalację,
7. we wszystkich pomieszczeniach zamontować rolety przeciwsłoneczne,
8. montaż sprzętu medycznego trwale montowanego

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-07-01 o godz. 09:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top