Inwestycje

Szpital Uniwersytecki: Uniwersytet Rzeszowski otrzyma tereny w gm. Świlcza pod budowę

rzeszów szpital uniwersytecki
Wizualizacja Szpitala Uniwersyteckiego

26 lipca 2022 r. doszło do podpisania aktu notarialnego potwierdzającego przekazanie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu terenów w gminie Świlcza, na których ma powstać Szpital Uniwersytecki.

Jak wspólnie stwierdzili: prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego i Adam Dziedzic, Wójt Gminy Świlcza – to istotnie milowy krok w drodze do realizacji tego ważnego i potrzebnego naszemu regionowi przedsięwzięcia. 

Podpisanie aktu notarialnego jest ważne również z tego względu, że faktyczne posiadanie terenu pod inwestycję znaczenie ułatwia, a w zasadzie – jest warunkiem koniecznym ubiegania się o środki na realizację inwestycji.

Jak powiedział JM Rektor – „Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych i przy wydatnym wsparciu władz rządowych i samorządowych kolejne etapy budowy szpitala rozpoczną się już niebawem.”

Przypomnijmy, że 14 maja 2021 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim została podpisana deklaracja dotycząca wspólnych działań na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego podpisana. Starania Uniwersytetu Rzeszowskiego i Samorządu Województwa Podkarpackiego mające na celu budowę placówki będą wspierać ministrowie edukacji i nauki oraz zdrowia. Taką deklarację podpisano dziś w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Swoje podpisy pod deklaracją złożyli Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Adam Niedzielski – Minister Zdrowia, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kolejny etap miał miejsce 7 października 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie, gdzie doszło do podpisania umowy pomiędzy Gminą Świlcza i Uniwersytetem Rzeszowskim w sprawie oficjalnego przekazania terenów pod budowę Szpitala Uniwersyteckiego.

Kompleks na terenie Gminy Świlcza będzie miał 35 ha powierzchni. Szacowany koszt całościowy inwestycji to około 2 miliardy zł. 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top