Inwestycje

Szpital w Nisku ma nowy sprzęt i aparaturę medyczną

nisko szpital

Nisko/Szpital. W Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku odbyła się uroczystość przekazania nowego sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji podsumowane zostały zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku, w tym odbiór inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II – CZĘŚĆ I (stan surowy zamknięty)”.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnych w Nisku zapewnia na terenie Powiatu Niżańskiego ochronę zdrowotną mieszkańcom, w tym opiekę całodobową, nocną i świąteczną opiekę POZ. W dużej mierze, jakość świadczonych w nim usług uzależniona jest od wyposażenia, jakim dysponuje kadra medyczna. Dlatego też Powiat, wychodząc na przeciw potrzebom placówki, w celu otrzymania dofinansowania na wsparcie finansowe lecznicy, w 2022 roku złożył wniosek do Ministra Finansów na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału SPZZOZ poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego celem poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych”. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie i Powiat pozyskał dla Szpitala dotację w wysokości 1 279 641,88 zł. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to kwota 1 620 824,88 zł. Dotację uzupełniły środki własne Powiatu Niżańskiego w wysokości 332 755,35 zł oraz SPZZOZ 8 428,29 zł.

Rokrocznie udaje się nam, jako samorządowi, pozyskać środki dla Szpitala Powiatowego w Nisku. Pozyskana w ub. roku kwota prawie 1,3 mln zł ze środków Ministra Finansów, jest kwotą znaczącą, dzięki której udało się zakupić bardzo potrzebny sprzęt i aparaturę medyczną. Otrzymanego dofinansowania na pewno nie byłoby, gdyby nie wielkie zaangażowanie Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera, który wsparł nas w sposób maksymalny, wskazując możliwości pozyskania tych środków. Kieruję do Pana Ministra wielkie słowa uznania i wdzięczności, że jako Poseł na Sejm RP, jako reprezentant naszej społeczności, bliskie są mu nasze potrzeby i problemy, pomaga nam je rozwiązywać poprzez wsparcie i okazywaną pomoc.  Cieszymy się Panie Dyrektorze, że zakupione urządzenia już pracują w naszym Szpitalu i służą naszym pacjentom – mówił Starosta Robert Bednarz.

Otrzymane i przekazane Szpitalowi środki dotacji zostały spożytkowane na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do realizacji procedur medycznych stosowanych w hospitalizacjach SPZZOZ w Nisku.

Zakup sprzętu i aparatury był niezbędny i bardzo ważny dla Szpitala z uwagi na techniczne i technologiczne zużycie używanych dotychczas urządzeń, które destabilizowały pracę lekarzy i personelu. Obecny standard wykonywanych badań zwiększył się, co zapewniło lepsze warunki leczenia w powiecie.

Wśród zakupionych sprzętów znalazły się 2 szt. autoklawów 4-jednostkowych, które znalazły swoje zastosowanie w sterylizatorni, zastępując 18-letni sprzęt. Czynna i dobrze wyposażona sterylizatornia zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość sterylnego wyrobu medycznego, który odpowiada zapotrzebowaniu sal operacyjnych, oddziałów szpitalnych, poradni i pracowni diagnostycznych.

Ponadto, zakupione zostały 4 endoskopy (2 widekolonoskopy i 2 wideogastroskopy), które są w użyciu w Pracowni Endoskopowej.

Napęd ortopedyczny o dużej mocy z osprzętem stał się wyposażeniem Bloku Operacyjnego, uzupełniając ten mocno wyeksploatowany. Sprzęt jest niezbędny do wykonywania zabiegów wymiany stawów biodrowych i kolanowych, których w szpitalu wykonywanych jest coraz więcej.

Kolejnym nowym sprzętem jest diatermia na salę operacyjną chirurgiczną. To narzędzie chirurgiczne, które wykorzystuje się przede wszystkim do cięcia i usuwania zmian chorobowych.

Również Izba Przyjęć wzbogaciła się o nowy aparat usg dwugłowicowy, niezbędny do postawienia niejednokrotnie trafnej diagnozy. Poprawił on znacząco jakość świadczonych usług medycznych.

Gratuluję Panu Staroście Robertowi Bednarzowi i Panu Dyrektorowi Pawłowi Tofilowi przeprowadzonych inwestycji. Jestem przekonany, że będą one służyć do jeszcze lepszego i jeszcze szybszego leczenia pacjentów. Takie są oczekiwania, bo każdy, kto potrzebuje pomocy medycznej, chce być szybko i dobrze wyleczony, i to jest zrozumiałe oczekiwanie każdego z nas, Myślę, że nowe zakupy, które zostały zrealizowane w roku 2022, właśnie do tego się przyczynią.  Panie Starosto, gratuluję tych przedsięwzięć inwestycyjnych – mówił podczas konferencji Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

źródło: Powiat Niżański

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top