Inwestycje

Tarnobrzeg: przy ulicy Kopernika ma powstać nowy dworzec autobusowy. To nie wszystko

tarnobrzeg dworzec autobusowy

Miasto Tarnobrzeg planuje budowę dworca autobusowego ze stacją tankowania CNG oraz bazą transportową.

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku dworca autobusowego ze stacją tankowania CNG oraz bazą transportową w Tarnobrzegu”.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z załącznikami dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku dworca autobusowego ze stacją tankowania CNG oraz bazą transportową w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika, na działkach o nr ewid. 1539, 1538/2, 1535/3, 1534/3, 1533/3, 1521/20, 1597/5, 1599/10, 1542, 1543, 1544, 1722/10, obręb 12 Tarnobrzeg, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach objętych zadaniem, w zakresie:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami, kosztorysami  i specyfikacją techniczną, wraz z wszelkimi pozwoleniami, opiniami i ekspertyzami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

a. Budynek dworca uwzględniający:

– na parterze pomieszczenia pełniące funkcję dworca autobusowego (o poj. do 80 osób) wraz z pomieszczeniem sanitarnymi, pomieszczeniami dyspozytora i obsługi stacji tankowania CNG.
– na I piętrze pomieszczenia biurowe dla 5 osób pracujących i socjalne dla 20 kierowców wraz z zapleczem sanitarnym (prysznice, ubikacje, jadalnia)
– wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej , gazowej, fotowoltaicznej

b. Stacja tankowania CNG podłączona do sieci gazowej, w skład której wchodzą następujące elementy:

-dwa stanowiska dwustronne dla pojazdów do 12 m długości,
– urządzenia technologiczne do dystrybucji gazu CNG, wyposażone w pełne oprzyrządowanie, z precyzyjnymi układami odmierzającymi wydawane ilości gazu,
– wiata nad dystrybutorami dla pojazdów o wysokości do 4m,
– dwie sprężarki ( jedna o wydajności 600 Nm3/godz. i druga o wydajności 60 Nm3/godz.) gazu umożliwiające wyrównanie ciśnienia w celu zapewnienia pełnego tankowania.
– filtry, grzałki, układy, które zabezpieczają prawidłową pracę stacji,
– magazyn paliwa gazu o pojemności 6000 l. (podziemny)
– wykonanie instalacji gazowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

c. cztery stanowiska do przyjmowania i odprawiania autobusów z wyświetlaczami informacji pasażerskiej,

d. wiata nad 4 stanowiskami do obsługi podróżnych z panelami fotowoltaicznymi na dachu.

e. Cztery punkty ładowania dla pojazdów elektrycznych o mocy 50 kW , przy miejscach parkingowy wraz z niezbędnymi instalacjami.

f. Cztery punkty ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych przy budynku dworca wraz niezbędnymi instalacjami i wydzielonym miejscem przy budynku dworca,

g. Baza transportowa ( miejsca postojowe) dla autobusów 12 m w ilości min 20 szt. lub więcej (zależy od pojemności działki).

h. budynek serwisowy z jednym stanowiskiem dla autobusu o długości 12 m. wyposażonym w kanał z zapleczem techniczno-remontowym z toaletą, pomieszczeniami magazynowymi i sanitarnymi.

i. Parking dla pojazdów osobowych w ilości min 20 szt. lub więcej (zależy od pojemności działki).

j. Utwardzenie terenu – wjazdy, zjazdy,

k. Wiata fotowoltaiczna nad częścią parkingu dla autobusów (w tym nad miejscami do ładowania pojazdów elektrycznych) wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami.

l. Zbiornik do gromadzenia wody (o minimalnej pojemności łącznie 1000 litrów) lub wykorzystanie wody deszczowej.

m. nasadzenia ponad stan drzew/krzewów przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (nasadzenia rodzimych gatunków drzew (nie mniej niż 8 szt. – sadzonka o minimalnym obwodzie 12 cm na wysokości 1 metra) lub rodzimych gatunków krzewów* (nie mniej niż 25 szt.)).

Przez rodzime gatunki drzew i krzewów należy rozumieć: bez czarny, bez koralowy, brzoza brodawkowata, brzoza omszona, buk pospolity, cis pospolity, czeremcha zwyczajna, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, dereń świdwa, głóg dwuszyjkowy, głóg jednoszyjkowy, grab pospolity, grusza pospolita, jabłoń dzika, jałowiec pospolity, jarząb pospolity, jesion wyniosły, kalina koralowa, klon jawor, klon zwyczajny, kruszyna pospolita, leszczyna pospolita, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, modrzew europejski, olsza czarna, olsza szara, olsza zielona, porzeczka dzika, róża dzika, sosna zwyczajna, śliwa tarnina, świerk pospolity, topola biała, topola czarna, topola osika, topola szara, trzmielina pospolita, wiąz górski, wiąz polny, wiąz szypułkowy, wierzba biała, wierzba iwa, wierzba krucha, wierzba purpurowa, wierzba szara, wiśnia ptasia, wiśnia wonna.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-05-16 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top