Turystyka

Tarnobrzeg zdecydował. Wchodzi w projekt „Blue Valley-Wiślanym Szlakiem”

tarnobrzeg blue valley wiślanym szlakiem

Tarnobrzeg. Miasto zdecydowało o przystąpieniu do ponadregionalnego projektu „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”.

Projekt zakłada utworzenie nowego, wspólnego produktu turystycznego, który będzie się składał z nowoczesnej trasy rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Wisły i jej dopływów wraz z dodatkowo towarzyszącą jej infrastrukturą rowerową.

Trasa „Blue Valley” ma przebiegać przez obszar czterech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Realizacja projektu finansowana będzie w maksymalnie 85% z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Pozostała część kosztów, tj. wkład własny w wysokości 15%, zostanie zabezpieczona przez Województwo Podkarpackie.

Umowa ramowa dotycząca projektu została zawarta 14 kwietnia 2023 r. i określa zasady współpracy na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim a gminami: Baranów Sandomierski, Gawłuszowice, Gorzyce, Padew Narodowa, Radomyśl nad Sanem oraz Miastem Tarnobrzeg.

Realizacja projektu pn. „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania przez Województwo Podkarpackie w ramach procedury aplikacyjnej.

Miasto Tarnobrzeg przystępuje do projektu w charakterze partnera.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top